BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnsan Hakları

İnsan Hakları

Bugünkü anlamda İnsan Hakları’nın ele alınışı 250 yılı bulmaz. Anglo-Sakson ve Fransız fikir ve politika adamlarının eseridir. Zamanla ülkelere yayıldı.Bugünkü anlamda İnsan Hakları’nın ele alınışı 250 yılı bulmaz. Anglo-Sakson ve Fransız fikir ve politika adamlarının eseridir. Zamanla ülkelere yayıldı. Son on yıllarda, hele son on yılda İnsan Hakları, medenî dünya için olmazsa olmaz bir düzen hâline dönüştü. Bu düzene giremeyenler, girenlerce küçümsendi, böyle muamele gördü. Kişi hakları ve kişiye verilen değer için çıta, yükseltildikçe yükseltildi. Öyle ki, asker zayiatı verilmeksizin yapılabilir savaşlar tasarlandı, yapıldı da... İnsan Hakları, şüphesiz demokrasinin ürünüdür. Zaten gerçek demokrasinin temelidir. Totaliter, hattâ otoriterrejimlerde, bugünkü anlamda İnsan Hakları’ndan bahsedilemez. Ancak bu hususta Batı’nın sık sık çifte standart kullandığını anmadan geçmek olmaz: Kendi insanları için yürürlüğe koyduğu sistemi, değil bütün milletlere, kendi içindeki bütün toplumlara bile tatbik edemiyor. Bununla beraber bu konuda -bizim bazan tasavvurlarımızı dahi aşacak derecede- ciddi ve samimidir. Zira geçmişte unutulamaz acılar yaşamıştır. Türkiye, Kopenhag kriterlerini, Avrupa Birliği normlarını hemen hemen kabûl etmiş, pekçok anlaşmaya imza koymuş, hızlı olmasını dilediğimiz uygulama safhasına geçmiştir. Bu yoldan dönüş yoktur. Batı, İnsan Hakları hususunda, imrenilir bir çizgiye erişti. Bu hakların şüphesiz başında gelen insan hayatının değeri bugün Rusya’da 154 dolar, Batı’da milyonlarca dolardır. Biz ikisinin arasında bir yerlerde bocalıyoruz. İnsan, bütün tarih boyunca, İnsan’ın dehşetli kıyımına uğradı. Henüz bitirdiğimiz 20. yüzyılda bile Stalin, Mao, Hitler gibi her biri -savaşlarda harcadıkları dışında- kendi halklarından on milyonları öldürten canavarlara şahid oldu. Onun için sakın kimse, İnsan Hakları üzerinde titizlenenlerle dalga geçmeye kalkışmasın...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT