BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sakarya Başkumandanlık Meydan Muharebesi

Sakarya Başkumandanlık Meydan Muharebesi

23 Ağustos 1921’de başlayan Sakarya savaşları, 22 gün ve gece devam etmiştir. Bugün bu zaferler silsilesinin sekseninci yılına giriyoruz. Milletimize kutlu olsun.23 Ağustos 1921’de başlayan Sakarya savaşları, 22 gün ve gece devam etmiştir. Bugün bu zaferler silsilesinin sekseninci yılına giriyoruz. Milletimize kutlu olsun. Üç sene Balkan ve Trablusgarp harpleri, dört sene Birinci Dünya Harbi ile uğraşmış olan Osmanlı devleti, sonunda 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi ile çatışmayı durdurabildi. İstanbul’un Türklerin elinde olmasını kabullenemeyen Türk düşmanı olan İngiliz Başvekili Lloyd George, Yunanlılarla yaptığı gizli görüşmede, onları Anadolu’ya asker çıkartmaya ikna etmiştir. Yani Yunan devletini piyon gibi kullanmıştır. Onlara Anadolu’da yurt ve Bizans’ı yeniden kurdurmayı vadetmiştir. Yunan Kralı Kostantin, isminin de aynı olması hasebiyle, Bizansı tekrar kuracağına iyice inanmıştı. 15 Mayıs l9l9’da İzmir’e ayak basan Yunan kuvvetlerini, İzmir limanına kadar İngiliz harp gemileri taşımıştır. Bozüyük civarında cereyan eden İnönü savaşlarında korkuya kapılan Yunan komutanlığı, Kütahya-Altıntaş’taki küçük zaferleri ile tekrar ümitlendiler. Kral Konstantin Kütahya’da bir harp meclisi topladı. Başbakan Gonaris, Savunma Bakanı Teodakis, Ordu komutanı Papulas ve diğer kolordu komutanları katılmaktaydı bu toplantıya. Yunan kralı, zafere öyle inanmıştı ki, toplantıya girerken, kendisine saygılarını sunan İngiliz irtibat subayına, Ankara’da yapacağı zafer balosuna katılma davetini yapıyordu. Ona göre bu ordu yüzlerce yıldır Anadolu’ya giren ilk Haçlı ordusu idi. Mümkün ise Kudüs’e kadar gidilecekti... Toplantıda Ordu Kur. Bşk. General Rallis, heyetin hayallerini yıkacak bir konuşma yaptı. Rallis, “Anadolu içlerine gidersek ikmal noktalarından hayli uzaklaşacağız. Değil yiyecek, içecek su bile bulamayız. Zafer yerine bizi hezimet bekliyor” diyordu. Rallis ve onun gibi düşünen kolordu komutanlarını Başbakan korkaklıkla suçladı. Ama Yunan kuvvetleri, 9 Eylul 1922’de İzmir’de denize dökülünce, bu zavallı komutanlar da idam edilmekten kendini kurtaramadı. Beri taraftan Ankara’da Mecliste durum hiç iç açıcı değildi. Birçok muhalifler türemişti. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Sakarya’nın batı kıyılarına ulaşmış olan düşmanla mücadele için, Meclisin yetkilerini de içine alan Başkomutanlığı için, Meclise talep önergesi verdi. 4 Ağustosta verilen bu önerge saatlerce tartışıldı. Ve 5 Ağustos günü Başkomutanlık, Meclisin bütün yetkileri ile Mustafa Kemal Paşa’ya verilmişti. 23 Ağustos’a kadar hızla hazırlıklara devam edildi. Başkomutan cepheye geldi. Kafası o kadar meşguldü ki, yanında Asım Gündüz olduğu halde cephede, mevzileri görmeye gelmişti. Meşhur Beyaz atına bindiğinde sigarasını yakıverdi. Ateşten ürken at, birden hareket edince, Gazi attan yere yuvarlandı. Öyle şiddetli düşmüştü ki, uzun bir baygınlık geçirdi. İki kaburga kemiği kırılmıştı. Memleket içinde birçok araç ve mala devlet el koymuştu. Kimin elinde ne varsa yüzde kırkı, savaş ihtiyacı olarak alınıyordu. Askerin ayağındaki çarıklar şap yerine tuz ile terbiye edildiğinden çok dayanıksızdı. On günde yırtılıyordu. Ordunun su ihtiyacı için 3000 eşek Ankara’da Gençlik Parkı meydanına toplanmış, kafileler halinde trenle Polatlı’ya gönderiliyordu. Ekmek yerine, kavurga yapmak üzere, buğday veya arpa avuçla dağıtılıyordu. 40.000 kişilik orduda, 10.000 silah vardı. Çoğunun cephanesi yoktu. Tüfeklerin mekanizmaları eksikti. El tezgahlarında eğelerle, mekanizma imal ediliyordu. 100 kilometre genişliğindeki cephede, Türk kuvvetleri 22 gün, geceli gündüzlü çarpışarak neticede 13 eylül sabahı Yunan bozgunu başladı. Sakarya savaşlarında Yunan ordusu 100.000 kişiden fazla idi. 300 top 20 uçakları vardı. Tabii ki İngilizlerin verdiği... Türk ordusunda ise 40.000 üst baş perişan asker, 170 cephanesi yok denecek kadar az top ve kanatları yumurta akı ve patates sıvanmış 2 adet uçak. Türk tarihinde ilk defa subaylardan kurulu birlikler, Sakarya Savaşında çarpışmışlardır. Bu savaşta 1000 subay 24.000 er zayiatımız vardır. Vatan uğruna canlarını hiçe sayarak şehid olan bütün ecdamıza, rahmetler diliyorum
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT