BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kararnamenin âkıbeti

Kararnamenin âkıbeti

Kanun Hükmünde Kararname, ikinci kez Cumhurbaşkanı’nca hükûmete iade edildi. İmzalanmaksızın...Kanun Hükmünde Kararname, ikinci kez Cumhurbaşkanı’nca hükûmete iade edildi. İmzalanmaksızın... Bundan sonrasının nasıl bir seyir izleyeceği, hükûmetin, daha doğrusu 3 liderin tutumuna bağlı. Bekleyip göreceğiz. Cumhurbaşkanı, New York’a Birleşmiş Milletler toplantısına gittiği zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kendisine vekâlet edecektir. Hükûmet, kararnâmeyi az değiştirerek Sayın Akbulut’a imzalatıp yayınlayabilir. Ancak bu, küçük bir ihtimaldir. Meclis, kararnameyi yasaya çevirmek için olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Bunu muhalefet de istiyor. Yasa kabûl görmesin, iktidar havanda su döğmüş olsun diye... Ancak Ecevit, Meclis’in açılmasını bekleyeceğini söyledi. Meclis’in tabiî toplantısı 1 Ekim’dedir. Ama Ekim ayı, başkan seçimi meselesini konuşmakla geçer. Kasım ayında ilk acele yasalar ele alınabilir. Bugün yapılacak Millî Güvenlik Kurulu toplantısında da kararname, bahis konusu edilebilir. Cumhurbaşkanı, bu ihtimali önlemek için toplantıdan önce iade işlemine girişti. Hükûmetin elinde, Devlet’e yaramaz memurların bir listesi bulunduğunu ve listeyi hemen uygulamak istediğini düşünüyoruz. Her hâl-ü kârda hükûmetin, hangi ölçülerde ve hangi sınırlar içinde tensikat yapacağını milletvekillerine açıklaması iyi olur. Zira, geçmişte fevkalâde sakar örnekleri bulunan memur kıyımından çekinilmektedir. Devlete yaramaz, hattâ ihanet eden memurun, derhal atılabilmesi gerekir. Bu işin eldeki mevzuatla yapılamaması şaşırtıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın tutumu üzerinde epey yazılıp çizilecek, konuşulup tartışılacaktır. Nitekim Sayın Başbakan, iade gerekçesini “çelişkilerle dolu” şeklinde tanımladı ve bunu, Bahçeli ve Yılmaz’la mutabık kalarak söylediğini ekledi. Cumhurbaşkanı, çeşitli faktörlerle itham edilecektir. Hükûmeti yıpratmak isteyenler ise, Cumhurbaşkanı’nı yüzdeyüz savunacaklardır. Bu arada milletin yüce menfaatleri pas geçilecektir. Bizim korkumuz, bu ve buna benzer konulara takılıp, Türk milleti için hayatî sorunların ihmal edileceğidir. Zira bizim kadar vakit öldürmekten keyiflenen bir toplum azdır. ..... Büyük Türk milliyetçisi Ebülfez Elçibey’i kaybettik. Türk dünyasının başı sağ olsun. Y.Ö.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT