BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Milletine yol gösteren lider

Milletine yol gösteren lider

Elçibey şöyle yazmıştı: “Milletine yol gösterip ona önderlik eden şahsiyetler, ebediyyen ölümsüzlüğe kavuşur.” Elçibey’i tarih her zaman anacaktır.Derviş ruhlu şair alperen Elçibey, Türk-İslâm edebiyatının temsilcilerini gerçek manasıyla tanıyabilmek için, 1957 yılında Bakü Üniversitesi’nin Filolojic Fakültesine kaydolur. Asıl branşı Arap Filolojisidir. Fikrinin berraklaştığı yıllar üniversite talebeliği yıllarıdır. Çocukluğunda dinlediği hikâyeleri yerli yerine oturtabilmek için, fikrî tekâmülünü üniversite döneminde tamamladı. Elçibey’in köyü Keleki, İran’a yakın Güney Azerbaycan’da. 1946’da Türklere görülen zulüm ve buradan kaçanların kapılarını çalıp yardım istemeleri sekiz yaşındaki Elçibey’in şuuraltına işlemişti. Sonra, babasını Ruslar savaşa götürmüşlerlerdi. Babası kimin için ne uğruna ölmüştü? Elçibey, haksızlıkları yaşadıkça, milletinin esaretini idrak ettikçe, içinden isyan dalgaları kabaracaktı ve şunu diyecekti: “Ayıldığımızda gördüm ki, büyük ulu bir halk millî felâket içinde çabalıyor. (Arkadaşlarla) birlikte milletimizin köle, ülkemizin ise müstemleke olduğu hakkında fikre vardık.” Elçibey beş yıllık fakülteyi 1962’de bitirdikten 7-8 ay sonra Mısır’a, tercüman olarak görevlendirildi. Üst seviyedeki insanlarla temas ediyor, “dünya karaşı” genişliyordu. 1963-1964 yılları arasında iki sene Mısır’da kaldı. Azerbaycan’a döndükten sonra talebeler arasında millî şuurun uyanması için üçer, beşer kişilik gruplar kurdu. Yakalanmamaları için de grupların birbirinden haberi yoktu. “Milletçi-milliyetçi” olmak ve bu kelimeyi telâffuz etmek suç sayıldığı için kendi aralarında milliyetçilere “elçi” deme kararı aldılar. Kendisinin Aliyev soyadını atıp, “Elçibey”i alması da buradan geliyor. Sonunda KGB takip ediyor ve daha önce yazdığımız gibi Elçibey hapse atılıyor. Elçibey kendisini milletine adamıştı. Bu yolda daha rahat çalışmak için geç evlenmemişti. Bir kızı ve bir oğlu olmuştu: Çilenay, Ertuğrul. Şanssız dönemin lideri Elçibey’in şanssızlığı, Ermenilerin Yukarı Karabağ meselesinden dolayı Azerbaycan’a saldırmasıydı. Azerbaycanlıların yetişmiş askeri yoktu, silâhı yoktu, parası yoktu ve Türkiye’den başka da dostu yoktu. 7 Haziran 1992’de halk oyu ile Cumhurbaşkanı seçildiğinde, Ermenilerle savaş bütün şiddetiyle sürüyordu. Bizzat olayı yaşayan kişiden dinlemiştim. 1992 yılı. DYP-SHP ortaklığı... Başbakan Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü idi. Elçibey Alparslan Türkeş’ten yardım istemişti. Mesele Türkeş’in Türkiye’deki nüfuzunu kullanarak Azerbaycanlılara ağır silâh gönderilmesiydi. Bir uçak dolusu yardım geliyor. Bakü Havaalanı’na gittiklerinde sandıkları açıyorlar, içinden battaniye, tıbbî gereç, G-3 ve Tomson gibi hafif silâhlar çıkıyor. Elçibey zamanında desteklenseydi, Türkiye dünyada yalnız bırakılır, Kıbrıs meselesinde olduğu gibi ambargo uygulanır mıydı? Belki hepsi olurdu ama Azerbaycan kazanılırdı. Petrol kazanılırdı. Türk dünyasına yol açılır, Kafkaslarda söz sahibi olunurdu. Türkiye’ye savaş mı açarlardı? Belki, ama ihtimal çok düşük. Azerbaycan’da kamp Bunu bana Türkeş’in emriyle Elçibey’e yardımcı olmak için giden bir insan anlatıyor. Türkeş, Azerbaycan’da bir eğitim kampı kurulmasını ve Türk dünyasından gelecek bu gençlerin orada eğitilmesini istiyor. Bunlar çok az bilinen bazı yazdıklarım hiç bilinmeyen gerçekler. Tovuz şehrine yakın bir yerde kamp kuruluyor ama imkân çok az. Bu sıra Suret Hüseyinov’un isyanı başlıyor. Eğitim görenler, Hüseyinov’un çıkış yeri Gence’de isyancılara göz dağı veriyorlar ama sayıları yetersiz. Sonra bilinen olaylar. Suret’in adamları Bakü üzerine yürüyor. Elçibey kan dökülmemesi için 18 Haziran 1993’te Bakü’yü terkedip Nahcivan’a giderken, Nahcivan Otonom Cumhuriyeti Başkanı Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın başına geçmek için Bakü’ye geliyordu. Keleki’de 4 yıl mahrumiyet içinde yaşayan Elçibey, 1997’de Bakü’ye dönüp siyasî faaliyetlerine devam etti. 22 Ağustos günü de çok sevdiği Türkiye’de gözlerini kapadı. Elçibey, şu sözleri Türkeş’in ölümünün birinci yıldönümünde kaleleme almıştır: Bir millet içindeki millî kimliğini derk etmek ve bu millî kimliğin gururunu taşımak ilk sırada gelen en önemli meselelerden biridir. Bu yolda milletine yol gösterip ona önderlik eden şahsiyetler, ebediyyen ölümsüzlüğe kavuşur.” Bu sözleri sanki kendisi için yazmıştır. Tarih bir Elçibey vardı, diyecektir. Bu söz her kula nasip olmaz. Allah rahmet eylesin. -Bitti-
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT