BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seyyid Nûr Bedevâni “kuddise sirruh” -1-

Seyyid Nûr Bedevâni “kuddise sirruh” -1-

Allah adamlarından büyük âlim, evliya, Onun hizmetleriyle din ilmi oldu ihyâ. O bir gün buyurdu ki; (Hakiki bir rehbere, Uyanlar, kavuşurlar sonsuz seâdetlere.“Bu gaflet yeter!” Allah adamlarından büyük âlim, evliya, Onun hizmetleriyle din ilmi oldu ihyâ. O bir gün buyurdu ki; (Hakiki bir rehbere, Uyanlar, kavuşurlar sonsuz seâdetlere. Siz de istiyorsanız dünyada huzur bulmak, Bir İslâm âlimine tâbi olun muhakkak. Celâleddîn-i Rûmi büyük bir evliyâdır, O dahî bu hususta, şöyle buyurmaktadır: “Hocama kavuşunca, zihnimde şüphe buldum, Aklımı bırakınca, bu şüpheden kurtuldum.”) Bir gün de buyurdu ki; (Alçak gönüllü olan, Dünya ve âhirette rahat eder her zaman. O, ne şikâyet eder, ne edilir şikâyet, Zîra kula sıkıntı, kibrinden gelir elbet. Yâni şikâyet etmek, “Kibir”e alâmettir, Mütevazı kul ise, sanki “ölü” demektir Hiç şikâyet eder mi, ölüyse biri şâyet, Yâhut ölü olanı, kim eder ki şikâyet? Ni’mete kavuşmağa, vesîledir tevâzu, Zîra yüksek dağlardan, aşağıya akar su. “Tevâzu”, yüksekliğin şaşmaz alâmetidir, Kibir” ise, âcizliğin kesin işâretidir. Mü’minin zînetidir, tevâzu, haya, edeb, Mütevâzı olanlar, yükselir her yerde hep. Bir gün de genç birine, buyurdu ki; (Evlâdım, Her gün yaklaşıyoruz, ölüme adım adım Bir kul ki, hep günahla geçirirse ömrünü, Ne özür ve bahane bulur o mahşer günü? Bir kul, Yaradan’ına ederse her gün isyan, Yarın mahcub olmaz mı, mahşer günü o insan? Daha, ne güne kadar böyle gaflet olacak? Kulaklardan bu pamuk, ne vakit atılacak? Ey oğlum, sözlerime kulak ver, dinle iyi, Bir gün kaldıracaklar gözlerden bu perdeyi. Ve yine çok yakında gelecek ki bir zaman, Bu gaflet pamuğunu, atarlar kulaklardan. Fakat hiç faidesi olmıyacak bunların, Bilâkis bir pişmanlık olacak ona yarın. Ölüm uyandırmadan, uyanalım ki şu an, Yüzümüz ak olarak verelim Allah’a can. Öyle yaşamalı ki, kul bu kısa ömründe, Mahcûbiyet olmasın, yarın mîzan önünde. A^^hirette kurtulmak için de yine evlât, Edinmeli dosdoğru bir îman ve itikad. İ^^man doğru olmadan, kurtuluş olmaz aslâ, Hem dahî amelleri yapmalıdır ihlâsla. Tasavvufa girmekten şudur ki asıl maksat, Görmüş gibi kuvvetli olsun îman, itikad.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT