BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seyyid Nûr Bedevâni “kuddise sirruh” -3-

Seyyid Nûr Bedevâni “kuddise sirruh” -3-

İslâm âlimlerinden büyük bir evliya zât, Bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat: (Bir İslâm âlimini tanıyıp, onu sevmek, Allah’ın çok büyük bir ni’meti olsa gerek.Huzur ve sevinç... İslâm âlimlerinden büyük bir evliya zât, Bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat: (Bir İslâm âlimini tanıyıp, onu sevmek, Allah’ın çok büyük bir ni’meti olsa gerek. Zîra o büyükleri tanıyıp, hem de seven, Emin olur her türlü küfür tehlikesinden. Zâten kurtulur ise, küfürden insan eğer, Bulunur âhirette kurtulmağa çâreler. Zîra çok şefâatler vardır ki âhirette, İman ile gidenler, kurtulurlar elbette. Nasıl ki küfür ve şirk, felâketse büyük bir, “Şirk bulaşıklığı” da, öyle tehlikelidir. Her kim ki, bir amelin şirk, günah olduğunu, Bilir ve çekinmeden yaparsa yine bunu, Bu, Allah’ın nehyine ehemmiyet vermemek, Mânâsına gelir ki, küfürden korkulur pek. Bir genç talebesine, mektup yazıp bir gün de, Buyurdu ki; (Bu dünya, bulunmasın gönlünde. Çünkü dünya, alçaktır, vefâsızdır ve fâni, Zevkleri sahte olup, çıkarlar elden âni. Âhiretin o sonsuz güzellikleri ise, Güzel, şirin gözüksün hep gönül gözünüze. Çünkü yoktur orada, çirkin ve fena şey hiç, Yalnız vardır orada, sonsuz huzur ve sevinç. Cennet ni’metlerinden râzıdır Hak teâlâ, Bu, bütün ni’metlerden üstündür kat kat daha Dünyaya düşkünlükten, olunmazsa tam halâs, Âhirette azabtan kurtuluş mümkün olmaz. Kurtulmak için ise, bir şeyin zararından, “Tersini yapmak” ile, mümkün olacağından, Atmak için gönülden, dünya düşüncesini, Yapmalı tersi olan, “Âhiret işleri”ni. Dünya ise dört şeydir, biri “Oyun-eğlence”, İkincisi, “Zînet” ki, süslenmektir gün gece. Üçüncüsü, “Tefâhür”, yâni hep öğünmektir, Bir de, malı evlâdı, ziyade eylemektir. İnsan, kılarsa eğer beş vakit günde namaz, Oyun ve eğlenceye, zâten vakit bulamaz. Erkekler, “İpek” giymez, kullanmazsa “Altın”ı, Çok azaltmış olurlar, zînetin zararını. Şerefli olmanın da, Hak teâlâ indinde, “Takv┠ile olduğu, iyi bilindiğinde, İnsan, “Dünyalık” ile, öğünemez hiç artık, Bilir ki öğünmeğe hiç değmez bu dünyalık. Malın, mülkün, evlâdın, artması ise yine, Mâni olacağından âhiret işlerine, Bunları çoğaltmayı düşünmez, ayıp sayar, Bilir ki, iyiliğe mânidir hepsi bunlar.)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86771
  % -0.03
 • 6.0043
  % -0.6
 • 6.7092
  % -0.48
 • 7.6486
  % -0.38
 • 246.92
  % -0.74
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT