BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uygularsak kuralı ne ölü ne yaralı

Uygularsak kuralı ne ölü ne yaralı

SİYÂSETTE de tutukluk olur mu demeyin, oluyor. Hükûmetlerin eli kolu bağlıysa; programlarını tam uygulayamıyor, icraattaki verimlilik giderek azalıyorsa, bunun öteki adı tutukluktur.SİYÂSETTE de tutukluk olur mu demeyin, oluyor. Hükûmetlerin eli kolu bağlıysa; programlarını tam uygulayamıyor, icraattaki verimlilik giderek azalıyorsa, bunun öteki adı tutukluktur. Şimdi o günlerdeyiz. Siyâsette gene tutukluk var. *** Orta sol, milliyetçi-muhafazakâr ve liberal bir koalisyonla ilk defa karşılaşmadık mı? Evet. Ticaret ve sanâyi odaları, iş çevreleri, medya, halk bu beraberliği destekliyor mu? Evet. Bu üç parti, millî irâdeyi helâlinden arkasına almış mıdır? Evet. Ama yazık ki; son elli yılda nâdiren rastlanılan böyle bir uyumluluk bazı kesimlere üç numara büyük geliyor. Şaşılası îtirazlar önündeyiz. *** Hep dalaşmaya, Devamlı atışmaya, bağırışmaya, Tenkîde, “Hayır”cılığa alışmış kişi ve birimler, zor yakalanan fırsatlara, gelenekleri îcabı tahammül gösteremiyor. Hükûmet ne yaparsa kusur bul. Ne düşünürse îtiraza kalkış. Bu inatçı, sabırsız ve dört ucu yanık fotoğrafı biz çokça gördük. Her yangına körükle koşanların saçlarından tutuşmasına da bolca şahidiz. Türkiye’nin îtirazcıları devamlı kaybetmiştir. *** Göreceksiniz... Hükûmetlerin elini kolunu bağlama alışkınları ile sıtmalı îtirazcılar üç gün sonra şöyle seslenmeye başlayacak: “Ne biçim hükûmet bu? Ülkeyi patırtıdan kurtaramadı, Cumhuriyete kastedenlerle uğraşamadı!” Âdetimizdir. Hem siyâseti durmadan yokuşlara iteler, hem de sorumluluğu şıpınişi başkalarına yükleriz. *** Memur kararnâmesinin iki defa iade edilişi, ne yandan bakarsanız bakın siyâsi bir kazâdır. Ve bu kazâ ülkeye cezâ olmuştur. *** Ortada bir kural duruyordu. Kararnâme imzalanacak, tereddüt varsa Anayasa Mahkemesi’ne gidilecekti. O kadar. Bu kural uygulanmadı... Oysa: Uygulasaydık kuralı, ne ölü olurdu ne yaralı. *** Gene başa dönelim... İç siyâsette gene sıtmalı çevrelerin engelleme merakı başlamıştır. Millî irâdeyi kullanma hakkı, o hakkın sahiplerine bu defa da çok görülmüştür. Üzülmeliyiz... AYIN SERGİSİ: Beyoğlu Belediyesi, Sanat Galerisi, Tünel’de kıymetli ressam Hüseyin Hazan’ın son eserleri 3 Eylül’e kadar sergileniyor. Sanatseverlere hararetle tavsiye ediyor, ressamı da yürekten kutluyorum.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT