BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşsizlik parası heba olmayacak

İşsizlik parası heba olmayacak

İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynaklar, devlet iç borçlanma senetleri, repo, mevduat, tahvil ve yatırım fonlarında değerlendirilecekZorunlu tasarruf hesabında biriken paraların iyi değerledirilemediği yolundaki haberler, “İşsizlik Sigortası Fonu” için geçerli olmayacak. Edinilen bilgiye göre İşsizlik sigortası Fonu’da toplanan paralar, getirisi en yüksek yatırım araçlarında değerlendirilecek. Kesintilerine 1 Haziran 2000 tarihinde başlanan “İşsizlik Sigortası Fonu”nda biriken kaynakların, nasıl değerlendirileceğine ilişkin esaslar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerince ortaklaşa hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’na gönderilen “İşsizlik Sigortası Fonu Yönetmeliği”ne göre, fonda biriken paralar devlet iç borçlanma senetleri, repo, mevduat, özel kesim tahvil ve diğer borçlanma araçları ile yatırım fonları katılım belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilecek. İşçinin brüt ücreti üzerinden, her ay işçi ve hükümetten yüzde 2, işverenden yüzde 3 oranında yapılacak kesintiler sonucunda fonda biriken kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcisi ile Hazine temsilcisinden oluşan 4 kişilik fon yönetim kurulu tarafından verilecek karar sonucunda, piyasada değerlendirilecek. Yönetmeliğe göre, fon kaynaklarının piyasa şartlarına göre değerlendirilmesi esas alınacak, fon portföyü, riskin dağıtılması ve fonun aktüeryal dengeleri dikkate alınmak suretiyle yönetilecek. Kaynakların değerlendirilmesinde, piyasa şartları, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve fonun nakit akış durumu dikkate alınacak. Bankalara yatırılacak mevduat Yatırıma konu edilen fon kaynaklarının, fon giderlerini karşılamak üzere nakde dönüştürülmesinde, yatırımların vadesi ve getiri durumları birlikte dikkate alınarak, mümkün olan en az getiri kaybının sağlanmasına çalışılacak. Devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yoluyla değerlendirilecek fon kaynakları, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca ihale, halka arz ve benzeri yöntemlerle kamuya açık olarak ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerine yatırılabilecek. Yönetmeliğe göre, fon yönetim kurulu, repo ve ters repo işlemi yapabilecek, bu işlemleri doğrudan yapabileceği gibi, bankalar aracılığı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) nezdinde de gerçekleştirebilecek. Fon yönetim kurulu Yönetim kurulu, fon kaynaklarının bankalar nezdinde açtırılacak mevduat (Türk lirası ve döviz) hesaplarında değerlendirilmesinde, bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre, ilk 10 sırada bulunan bankalardan teklifler alacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hangi bankaya en fazla ne kadar mevduat yapılabileceğine karar verecek. Tek bir banka nezdinde tutulacak mevduat tutarı fonun portföy değerinin yüzde 5’ini geçemeyecek. Banka mevduat hesaplarında, Türk lirası veya döviz cinsinden olmaları, vadeleri, piyasa şartları ve fonun nakit akışı dikkate alınarak karar verilecek. Fon kaynaklarının yatırım fonu katılım belgeleri aracılığı ile değerlendirilmesinde ise ilgili yatırım fonlarının geçmiş dönemlerdeki performansları esas alınacak. “İşsizlik Sigortası Fonu” yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı temsilen İş ve İşçi Bulma Kurumu eski Genel Müdürü Necdet Kenar, işçi kesimini temsilen Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hasan Hüseyin Kayabaşı, işveren kesimini temsilen MESS Başkanı Erdoğan Karakoyunlu ve Hazine Müsteşarlığını temsilen Tuncay Teksöz’den oluşuyor. Kesintilerine 1 Haziran 2000 tarihinde başlanan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ilk ödeme Mart 2002’de yapılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT