BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Milliyetçiliğin yükselişi

Milliyetçiliğin yükselişi

Seçimlerde Sol ve Sağ iki milliyetçi partinin ilk iki sırayı kazanması yanlış ve eksik değerlendiriliyor. Sakat analizler yapılıyor. Niçin?Seçimlerde Sol ve Sağ iki milliyetçi partinin ilk iki sırayı kazanması yanlış ve eksik değerlendiriliyor. Sakat analizler yapılıyor. Niçin? Birinci sebep, milliyetçilik ve Türk milliyetçiliğinin bilinmemesidir. Aydınlarımız bu konuya ilgi göstermemişlerdir. Milliyetçiliği ırkçı, otoriter, modası geçmiş, marjinal bir akım sanmışlardır. Milliyetçilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktan hoşlanmışlardır. Bu aydınlarımıza en büyük Türk milliyetçisi olan Atatürk, milliyetçilikten tecrîd edilerek anlatılmıştır. O kadar ki içlerinde milliyetçiliği Atatürk’ten sapma şeklinde algılayanlar çoktur. Bilmezliğin yanında peşin hükümlerin ve karşı ideolojilerin bağnazlığının birinci derecede ağırlıklı bulunduğunu söylemeliyim. Ancak kusurun tek taraflı olduğunu iddia edemeyeceğim. Milliyetçiler de kendilerini anlatamamışlardır. Hele Türk milliyetçiliğinin 21. asra nasıl baktığı hiç açıklanmamıştır. Milliyetçi hareketin mutlak bir demokrasi içindeki ilkeleri doğru dürüst saptanmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin yükselişini Öcalan’a, şehitlerimize bağlamak dar bir görüş açısının ifadesidir. Daha ağırlıklı faktörler vardır. Birisi, Türk milliyetçi hareketinin ordu ile ters düşmeyeceği ilkesidir. Atatürk ile de hiçbir meselesi yoktur. Vatandaş Atatürk’le zıtlaşanlardan, askerle kavga eden, hattâ onları yola getireceğini iddia edenlerden hoşlanmamaktadır. Bu uyarmayı yıllardan beri yapıyoruz. Daha da ağırlıklı faktörler mevcuttur. Meselâ ANAP da askerle ve Atatürk’le kavga etmediği halde oy alamadı. Çok ağırlıklı bir sebep, politikacıların para pul, çete mafya işleriyle uğraşmalarıdır. Böyle bir mekanizmayı demokrasinin eninde sonunda temizleyeceği âşikârdır. Ecevit ve Bahçeli, bu sebeple tercih edildi. 21. asır milliyetçiliğinin öcü olmadığı, Türkiye’yi kapatmayacağı, bilakis dünyaya açacağı ve büyüteceği hususunda vatandaşlarımız ve milliyetçiliği hiç bilmeyen, bilmek bile istemeyen entelektüellerimiz, bazı iş adamlarımız, hızla aydınlatılmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT