BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Fazilet”in göremediği

“Fazilet”in göremediği

Anadolu’da meşhur sözdür; “Bir ağaç devrilmeye görsün, baltası olan da seğirtir, olmayan da”.



Anadolu’da meşhur sözdür; “Bir ağaç devrilmeye görsün, baltası olan da seğirtir, olmayan da”. Seçimlerden hemen sonra, oy kaybına uğrayan partiler ve liderler hakkında, acele ile yapılan eleştiriler bu sözü hatırlatıyor. İç politika ile nisbeten yeni ilgilenen bir gözlemci olarak, bana göre, gerek ANAP ve gerekse DYP’nin oy kaybını, Fazilet Partisi’nin milletvekilleri seçimlerinde uğradığı oy kaybıyla aynı bakış açısıyla değerlendirmek, gerçekçi olmaz. ANAP ve DYP, artık kendi ananevi tabanlarını dahi kamp içinde tutamaz hale gelmişlerdir. Her iki parti, sermayeden yemekten öte, ciddi kan kaybına uğramışlardır. Her iki partiye, ayrı ayrı ve bir süre de birlikte, iktidar olma şansı tanınmış olduğu halde, bu fırsat değerlendirilemediği gibi, seçmen kitleleri, liderlerin, aslında olmayan parti ve görüş farklılıklarını, kişisel rekabet haline, gereksiz yere, dönüştürmelerinden, aşikar tedirginlik içine düşmüştür. Seçmen, gerek ANAP’ta, gerek DYP’de, uzun süre sabır göstermesine rağmen, aradığını bulamayınca, görüş ve beklentilerine yakın olabilecek başka alternatifleri düşünmeye başlamıştır. Bu arayışta başlıca iki tercih, kendiliğinden belirmiştir. Bunlardan birincisi, birtakım yanlış anlamalardan arındırılmış, isim olarak yeni, fakat varlık olarak yaygın Fazilet Partisi, diğeri ise, Parlamento dışında kaldığı süreyi örgütlenerek ve kendisini yenileyerek geçiren Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. İşte, kanımca Fazilet’in göremediği veya ihmal ettiği en önemli siyasi gelişme budur. Fazilet, yaklaşık % 80’i sağ eğilimli olan geniş seçmen kitlesi için bir adres ve melce olacak yerde, nisbeten dar sayılacak ananevi bir çevre ile yetinmiş ve açıkça söylemek gerekirse, seçim kampanyasında adeta, baskı altında olduğu izlenimini verir biçimde, ezik davranmıştır. İlginçtir, Fazilet’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Melih Gökçek, kampanyada, partisine kıyasla, farklı parametreleri kullanmıştır. Başkan Gökçek’in, Ankara ve metropol ilçelerden % 33.7 oranında oy alması da bu anlayışı kanıtlıyor. Her ne kadar, yerel hizmetlerin seçmen üzerindeki birincil etkisi inkar edilemez ise de, bu hizmetlerin tanıtımında, münhasır Fazilet Partisi çevreleriyle iktifa edilmediği, buna karşılık, tüm sağın ortaklığının hedeflenmesine özen gösterildiği açıkça görülmüştür. Eksiksiz demokrasi, tam ve kâmil insan hakları, sosyal adalet ve sosyal güvence sistemleriyle destekli serbest piyasa ekonomisi ve şahsiyetli dış politika gibi, belirgin ve çarpıcı siyasi tercihleri bir bakıma, Fazilet’in manifestosundan kopya ederek, geniş kitlelere sessiz ve şamatasız bir biçimde yayan Milliyetçi Hareket Partisi, bu suretle Fazilet’in üzerinde oturmakta olduğu zemini, neredeyse altından çekip alıvermiştir. Farkında olunmayan bence budur. Nitekim, benim de şahsen katıldığım Ankara kampanyasında, Fazilet’in çalışmaları, ağırlık itibariyle, ilçelerde belediye başkanlıklarının kazanılmasına odaklanmıştı. Milletvekillikleri için, ayrıca mesajlar verilmesine fırsat yoktu. Belediyelerde ise, kampanya, itici gücünü Fazilet’in bilinen, angaje çevresinden alıyor ve yapılmış ve yapılacak hizmetler de yine bu çevreye anlatılıyordu. Sonuçta, Fazilet’in oyları bu çevreyle sınırlı kaldı. Halbuki Fazilet, klasik tabanı ile sınırlı kalmamalı idi, zira Fazilet, sağın tüm beklentilerine cevap verebilecek konumda bir kitle partisidir. Şimdi, bu noksanın telafi edilme zamanıdır. Hükümetin oluşturulmasında, halkın sağı tercih ettiği göz ardı edilmemelidir. Sağı da MHP ve FP çoğunlukla temsil ettiklerine göre, koalisyonun bel kemiğini, sözü edilen ve biribirlerine benzerlikten çok öte, yakın duran bu iki parti oluşturmalıdır. Fazilet’in, kendiliğinden muhalefet rolüne talip olması, dolayısiyle Hükûmet içinde yer almaması, MHP’nin sahiplendiği ortak zeminde kontrolün iyice elden çıkarılması sonucunu doğurabilir. Halbuki, MHP ile ortak icraat, Fazilet Partisi’ni, ananevi tabanına münhasır bağımlılıktan rahatça kurtarabilir ve çevresini çok genişletebilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT