BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Banka pazarlıkları resmen başladı

Banka pazarlıkları resmen başladı

BDDK’nın belirlediği banka kurma, hisse devri, hisse alımı için yapılacak izin başvurularıyla ilgili esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüzel kişiler ve kurucular müflis olmadıklarını, konkordato ilan etmediklerini ıspatlamak zorunda..Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), banka kuruluşunda veya mevcut bankaların hisselerinin devralınmasında ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) bünyesinde bulunan bankaların hisselerini satın almak üzere yapılacak başvurularda, BDDK’ya verilecek bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esasları belirledi. Yönetmelik yayınlandı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bankaların kuruluşu ve hisse devirleri için yapılacak izin başvurularının usul ve esasları hakkında yönetmeliği yer aldı. Yönetmeliğe göre, Türkiye’de banka kurmak üzere Kurum’a verilecek başvuru dilekçelerinde 18 kriter yer alacak. Kuruluş sermayesindeki dolaylı pay sahipliği yüzde 10 veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişiler ile kurucuların, müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemeleri’nden ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına dair İcra Tetkik hakimliklerinden belge alacaklar. Alınacak belgeler içinde adli sicil belgeleri, yetkili kurullardan alınmış karar örneklerinin yanı sıra şu belge, tablo ve beyanlar da bulunuyor: Rating notu istenecek Kurucu tüzel kişilerin faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile yetkili yeminli müşavirlerce onaylanmış en az son 3 yıla ait bilanço, kar ve zarar cetvelleri ile banka veya mali kurum niteliğindeki kurucu tüzel kişiler için varsa uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış ve öngörülen dereceyi de içeren rapor, Kurucu tüzel kişilerin dahil olduğu sermaye grubu için uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından uluslararası muhasebe standartlarına uygun hazırlanmış varsa son 3 yıla ait konsolide bilanço ve gelir tabloları istenecek. Kurul, hisse devri veya edinimi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bulunan bankaların satın alınmasıyla ilgili verilecek bilgi ve belgelerle de 17 kriter isteyecek. Kriterler, banka kurma ile ilgili kriterlerle aynı mahiyette bulunuyor.
Reklamı Geç
KAPAT