BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kim dur diyebilir?

Kim dur diyebilir?

Türk Cemiyeti bunalımını yaşıyor. Ya aklını başına devşirip yola gelecek, ya da buhranını yenemeyerek cinnet geçirecektir.Türk Cemiyeti bunalımını yaşıyor. Ya aklını başına devşirip yola gelecek, ya da buhranını yenemeyerek cinnet geçirecektir. Tarihte çok az cemiyet vardır ki, dışarıdaki düşmanın galebe çalmasıyla dağılıp, yok olup gitmiştir. Bütün cemiyetleri çürüten, bitirip tarihin çöplüğüne atan kurt, kendi bünyelerinden çıkmıştır. Cemiyetler, kendi yok oluşlarını yine kendi elleriyle hazırlamışlardır. İnsan topluluklarının başlarına geçen kimi zalimler, kendilerinden olmayanları yok etmek için akla hayale gelmeyen çeşitli metotlar kullanmışlardır. İnsanları kitleler halinde öldürmüşlerdir, çeşit çeşit işkencelere tabi tutmuşlardır, toplu sürgünlere göndermişledir; ama, bunlardan hiçbirisi zalimlerin istediği neticeyi doğurmamıştır. Bu tip davranışlar, çoğu kez de ters tepmiş, istenilenin zıttına neticeler doğurmuştur. Mesela; bu hallere maruz kalanlar, birbirlerine daha da kenetlenmişler ve idealleri uğruna daha da bilenmişlerdir. Geçen yüzyıl, bu halin canhıraş misalleri ile doludur. Bütün bunlar, güçlünün güçsüzü hegemonyası altına alması ve sömürmesi içindi. İki büyük cihan savaşından sonra, insanlık şunu gördü: Milyonlarca insan ölüyor, bir o kadar aile ocağı sönüyor, insanlığın ortak eseri olan şehirler yerle bir ediliyor. Bunlardan telafisi imkansız olanlar var, imkanlı olanlar da uzun senelere ve bir o kadar paraya mal oluyor. İyisi mi, biz bu klasik savaşı bırakalım. Elde etmek istediklerimizi, çok daha az ziyanla ve kesin neticelerle elde edebilelim. Hem, yendiğimiz düşman, zamanla daha da bilenip karşımıza çıkamasın. Onu öylesine kendimize bendedelim ki, bir daha bize rakip olmayı aklının ucundan bile geçiremesin. İnsan zekası bunun da formülünü buldu ve tatbik mevkiine koydu. Bunun adına ister psikolojik savaş deyin, ister kültürel beyin yıkama deyin; bütün bu savaşlardaki hedef, cemiyetleri kendi içlerinden çürütüp çökertmektir. Bu da ancak ahlaki erozyonla ve cemiyeti kendi değerlerinden koparıp alacak bir beyin yıkama ameliyesiyle mümkündü. Özellikle 2. Dünya Savaşı’nın galipleri buna koyuldular ve hegemonyaları altındaki cemiyetleri bu süreçten geçirdiler. Geçen 50 senede hudutsuz mesafeler aldılar. Elli sene önceki insanlara bakın, hepsi savaşın çocukları idi. Savaşsız dönemde, mütegallibe marifetiyle bütün dünyayı uyuz seyyaliyetiyle saran bir dövize şahit oldu insanlık: Savaş yapma aşk yap! Yeni Dünya Düzeni’ndeki çocuklar, işte bu aşkın meyveleridir; kendi ideallerini ve cemiyetlerini kemirmeye, çürütüp yok etmeye memur. Sürmekte olan bu amansız savaşa hangi cemiyet dayanabilir? Hangi babayiğit dur diyebilir?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT