BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Romanlasan Hayatlar” üzerine

“Romanlasan Hayatlar” üzerine

Nedir bilinmez ama, kendimizden söz ederken hep tutuk kalırız. İnanın ºu satırları yazarken dahi elim tuºlara varmıyor.Nedir bilinmez ama, kendimizden söz ederken hep tutuk kalırız. İnanın ºu satırları yazarken dahi elim tuºlara varmıyor. Bugün size bir çalıºmamdan söz etmek zorundayım. Kendimden söz etmeyi hiç sevmediğim halde, “Arı Sanat Yayınevi”nin gösterdiği gayrete rağmen bir iki satır yazmamıº olmam doğrusu yakıºık almaz diye yazıyorum. Hani hep sözünü ettiğiniz, yayınlanmasını istediğiniz kitaplarımdan söz etmek istiyorum. Ama hani gönderdiğiniz mektuplarda “Nereden baºlayacağımı bilemiyorum” diyorsunuz ya, tıpkı ben de konuya nereden baºlayacağımı ve nasıl anlatacağımı düºünüyorum. Biliyorsunuz bu köºedeki beraberliğimiz yaklaºık onbeº yılı buldu. Nice acı, nice tatlı anıları birlikte yaºadık sizlerle... Dertlerinize sizinle birlikte gözyaºı döktüm görmeseniz de... Kahkaha attım yaºadığınız komikliklere satırlarınızla beraber... Yazamadım kimi anılarınızı... Ama sırlarınız bende gizli kaldı... Sizin gibi benim de hayatım bir romandı. Ne çileler çektim kimlerin elinde... Sizin adınıza ne kavgalar verdim kimlere... Nice iyi insanlarla tanıºtım, nice dostluklara el sıkıºtım. 1997 yılına gelindiğinde, haftada bir gün de aramıza meºhurlar konuk oldu. Kendimizi bir yana bırakıp onların duygularını düºüncelerini hatıralarını okumaya baºladık. Bazen nasıl baºarılı olduklarının ardında yatan sırları anlattılar dostça... Bazen, piºmanlıklarını dile getirirken gözleri doldu masa baºında. Kahve tutan elleri titredi... Bazen dosttan, sevgiliden ayrılmanın hatırasıyla gözlerden damlalar süzüldü... Hepsini hiç değiºtirmeden, olanca saflığıyla sizlere sunduk Cumartesiden Cumartesiye... Köºeye de “Romanlaºan Hayatlar” adını verdik. Her hafta bir konuğumuz oldu. Kimi sanat dünyasından kimi siyasetten; kimi iº adamıydı konuğumuzun kimi ilim adamı. Fakat hepsinin ortak bir özelliği vardı. Baºarıyı bileklerinin hakkıyla elde etmeleriydi. Bir, üç, beº derken haftalar haftaları, aylar yılları kovaladı. Bugünlere geldik. Derken sizlerin ve dostların istekleri, birkaç değerli büyüğümün tavsiyesi üzerine bu röportajların gazete sayfaları arasında uçup gitmemesini kitaplaºmasını düºündük. Bilmem iyi mi ettik kötü mü? Sağolsun Arı Sanat Yayınevi bu görevi üstlendi. Kendilerine buradan ºükranlarımı sunuyorum. ªimdilik üç cilt halinde kitap olarak yayınladı. Bize de dediler ki: -Artık okuyucularına tavsiye etmek senden. Yayınevinin bu çalıºmasını sizlere haber vermek görevi bana düºtü. Bu köºeyi bir günlüğüne de olsa kendime ayırmayı sevmiyorum. Size haksızlık buluyorum. Çünkü bu köºe sizin anılarınız için var. ªu kadar ki, bu kitapta yer alanlar, daha önce bu köºede severek beğenerek okuduğunuz söyleºiler. Hani kesip sakladığınız, biriktirdiğiniz, kimi zaman da “Ah bunlar kitap olsa da alsak” dediğiniz söyleºiler. O bakımdan biraz içim rahat. Velhasıl, 1997 yılından beri her Cumartesi günü bu köºede yayınlanan “Romanlaºan Hayatlar” adlı söyleºiler, ºu an kitap olarak huzurunuzda efendim. Birinci ikinci ve üçüncü cildi yayınlanmıº bulunuyor. Bilmem arzu eder misiniz? Eğer gönlünüzden geçerse kitapçınızdan isteyebileceğiniz gibi, Arı Sanat Yayınevi Telefon: 0212 278 18 60’tan da isteyebilirsiniz. Göstereceğiniz ilgiye ºimdiden çok teºekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98662
  % -0.33
 • 5.5313
  % -0.57
 • 6.3672
  % -0.77
 • 7.2407
  % -1.06
 • 217.584
  % -0.82
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT