BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gayri müslimlerin durumu

Gayri müslimlerin durumu

Gayri müslim, Müslüman olmayan, kâfir olan demektir. Gayri müslimler kitaplı ve kitapsız kafir olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde kitaplı kafirlerin, yani Hıristiyan ve Yahudilerin Cennete gideceğini söyleyenler gün geçtikçe çoğalmaktadır.Gayri müslim, Müslüman olmayan, kâfir olan demektir. Gayri müslimler kitaplı ve kitapsız kafir olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde kitaplı kafirlerin, yani Hıristiyan ve Yahudilerin Cennete gideceğini söyleyenler gün geçtikçe çoğalmaktadır. Kitap ehli ile amentü’de ittifakımız var diyen cahiller de çıkmaktadır. Amentü’de Müslümanlar altı esasa inanır. Hıristiyanlar; kitapların hepsine inanmaz, peygamberlerin hepsine inanmaz, bir Allaha, değil üç tanrıya inanırlar. Bizim Allah inancımızla onlarınki farklıdır. Onların tanrılarının oğlu vardır. Onların tanrılarının insan gibi vasıfları vardır. Meleklere inancımız da farklıdır. Kadere, hayrın ve şerrin Allahtan olduğuna da inanmazlar. Amentü’deki ittifakımız nerededir? Hıristiyanların ve Yahudilerin kâfir olduğu Kur’an-ı kerim ve hadis-i şerifler ile bildirilmiştir. Hak olan sadece İslam dinidir. Bu husustaki ayet-i kerimelerden birkaçının meali şöyledir: (Allah indinde hak din ancak İslamdır.), (Kim İslamdan başka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [A. İmran 19 ve 85] (Ey müminler, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin.), (Kâfirleri dost edinen, Allahın dostluğunu bırakmış olur.) [Maide 51, A. İmran 28] (Yahudiler Üzeyir’e, Hıristiyanlar İsa’ya Allahın oğlu dediler. Allah onları kahretsin.) [Tevbe 30] (Sen, onların dinine uymadıkça, Hıristiyanlar ve Yahudiler senden razı olmazlar. De ki: “Doğru yol, ancak Allahın yoludur.”) [Bekara 120] (İsa’ya, Allah diyenler kâfir olmuştur. Hâlbuki Mesih, “Rabbim ve Rabbiniz olan Allaha kulluk edin” demiştir. “Allah üçün üçüncüsü” diyenler de kâfirdir.) [Maide 72, 73] (Kâfirler, Allahın emirleri ile Peygamberlerin emirlerini birbirinden ayırmak istiyor. [Yahudiler] Bir kısmına [Musa ve önceki peygamberlere] inanırız. Bir kısmına [İsa’ya, Muhammed’e] inanmayız. [Hıristiyanlar ise, İsa Allahın oğlu diyor.] Bu inanışları kıymetsizdir. Hepsi kâfirdir, hepsine çok acı azaplar hazırladık.) [Nisa 150-152] (Allah, inkârları yüzünden Yahudilere lânet etmiştir.) [Nisa 46] (İbrahim, Yahudi ve Hıristiyan değildi; o, Allahı bir bilen doğru bir Müslüman idi.) [A. İmran 67] Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya, o zaman inanan kimseler de Müslüman idi. Şimdiki Yahudi ve Hıristiyanlar, Muhammed aleyhisselama inanıp Müslüman olmadıkça Cehennemliktir. Çünkü Allahü teâlâ, (Ancak Resulüme uyan kurtulur.) buyuruyor: (Resulüme itaat eden, Allaha itaat etmiş olur.) (De ki, eğer Allahı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin!) [Nisa 80, A. İmran 31] Bu âyet-i kerime inince, münafıklar, “Muhammed kendine tapılmasını istiyor” dediler. Bunun üzerine şu âyet-i kerime indi: (De ki, “Allaha ve Resulüne itaat edin! Eğer [Resulüme uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] elbette Allah da kâfirleri sevmez.) [A. İmran 32] Hadis-i şerifte de, (Cennete sadece Müslüman olan girer.) buyuruldu. (Buharî, Müslim)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT