BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Feridüddin Genc-i Seker “rahmetullahi aleyh” -2-

Feridüddin Genc-i Seker “rahmetullahi aleyh” -2-Salih genç... Delhili genç bir adam, duydu ki “Acuzan”da, Evliyadan bir kimse var imiº bu zamanda. “Feridüddin Genc ªeker” derlermiº kendisine, Düºündü ki, “Gideyim o zatın beldesine. Yanında tövbe edip, talebesi olayım, Onun teveccühüyle doğru yolu bulayım. Bu halis niyyet ile, sefere çıktı hemen, Yolda, bir kasabaya uğradı çok geçmeden. Lâkin kötü bir kadın, o genci gördüğünde, Onun güzelliğine âºık oldu o günde. Onu aldatmak için, pek çok uğraºtı, fakat, Genç, o kötü kadına hiç etmedi iltifat. Lâkin kadın, sonunda birçok hile yaparak, Meyletttirdi kendine o genci aldatarak. Genç adam, tam elini uzatırken kadına Bir “Kavi tokat” indi gaibden suratına. Ve bir ses iºitti ki: (Sen kime gidiyordun? Ne için bu kadına aldanıp mağlup oldun?) Bu ikaz üzerine, mahcub oldu genç kiºi, Dedi:(Doğru, ben nasıl yaparım haram iºi?) Çekti hemen elini, ona hiç dokunmadan, Devam etti yoluna, dinlenmeden, durmadan. Lâkin bu hadiseden pek fazla duygulandı, Nihayet o velinin memleketine vardı. Büyük bir merak ile sordu o ahaliye, (Feridüddin Genc ªeker bu yerde kimdir?) diye, Dergahını bularak, yanına vasıl oldu, Feridüddin Genc ªeker ona ºöyle buyurdu: (Ey oğlum, sen gelirken rastladın bir kadına, Hilesine aldanıp, tam düºerken ağına, ªu tertemiz elini, ona hiç dokunmadan, Kurtardı bir zat seni, o günah ve haramdan.) Genç kiºi dinleyince onun bu sözlerini, Anladı o yardımın, o zattan geldiğini. Bu zat buyuruyor ki: (Hakiki bir Müslüman, ªöyledir ki, ondan hiç kimseye gelmez ziyan. Çünkü o, bağlanmıºtır kalben cenab-ı Hakka, Bir mes’uliyet hissi taºır o, cümle halka. Birine, bir fenalık düºünse de o insan, Mani olur o iºe, kalbindeki o iman. La teºbih, bir köpeğin tasması varsa ºayet, Ondan hiçbir insana, bir zarar gelmez elbet. Lâkin yoksa tasması, o, “Sahipsiz” demektir, İmansız olanlara, iºte bu, bir örnektir. Sahipsiz bir köpeğin, her an ne yapacağı, Belli olmaz ne zaman, kime saldıracağı. Bunun gibi imanı olmıyan kafirler de, Zarar yapabilirler, her insana, her yerde.)
Reklamı Geç
KAPAT