BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sehpasız-halatsız hukuku asmak...

Sehpasız-halatsız hukuku asmak...

15.11.2000 tarihindeki “Okuyucu Köşesi”nde, adının saklı kalmasını isteyen bir memurun endişelerini ortaya koyan mektubunu yayınladınız.



15.11.2000 tarihindeki “Okuyucu Köşesi”nde, adının saklı kalmasını isteyen bir memurun endişelerini ortaya koyan mektubunu yayınladınız. Mektup sahibi, bölücü ve iftiracı iftiralarıyla kamu çalışanlarının, amirlerince düzenlenecek uydurma raporlarla kolayca işten atılabilecekleri endişesini vurguluyordu. Çıkacak yasa için “...bir takım yargısız infazlara sebep olacak... idarecinin keyfiyetine ve kalemine bırakılacak uygulamalar da, ülkeyi hukuk devleti olmaktan çıkaracaktır...” diyordu. Ben, bu tür endişeler taşıyan kamu çalışanlarına, yaşadığım gerçeği özetleyerek, moral vermeye çalışacağım. Yahut, “Benim amirim elif okur, döner döner bildiğini okur” diyeceğim. Bir kamu bankasında 12 yıl müfettişlik yaptım. Altı ay İngiltere’ye staja gönderildim. 1990-1997 yılları arasında İzmir-Manisa- Konya şubelerinde başarıyla banka müdürlüğü görevini yürüttüm. Manisa’yı, bankamın Ege Bölgesi’ne 1. sıraya yükselttim. Sicilim temiz. Yemedim, yedirmedim... Ancak, Konya’da iken, benden önceki dönemde kredi alıp, borcu teminatın 5 katına ulaşan batakçıdan, devletin alacağını (görevim gereği) tahsil etmek istedim. “Sen misin devletin alacağını savunan” dercesine, batakçının isteği doğrultusunda, Banka Yönetim Kurulu kararıyla Adana bölge emrine kızağa çekildim. İşte yargısız infaz budur. Sonra müfettişe inceleme yaptırdılar. Rapor, “Müdürün görevden alınmasını gerektirecek bir durum yoktur” şeklinde sonuçlandı. Yine de görevime geri vermediler. İdare Mahkemesi’nde açtığım davayı kazanıp, görevime döndüm. Ertesi gün, önceden hazırlanmış kararı faks geçerek, yeniden görevden aldılar. Yılmadım. Bu defa Konya İdare Mahkemesi’nde dava açıp, kazandım. Mahkeme kararını hiçe sayıp, Erzurum bölgeye kızağa çektiler... Danıştay’a temyize gittiler. 5. Hukuk Dairesi de lehime karar verdi. Hayret... Danıştay kararına da kulak asmadılar... Anayasa’nın 3. ve 138. maddeleri ile TCK’nın 230., 231. ve 240. maddelerine göre Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Savcılık, banka yöneticileri hakkında tahkikata başlamak için ilgili bakana 27.11.1998 tarihli, 91420 sayılı yazıyı gönderdi. İki yıl oldu. Bakan hâlâ tahkikat için savcıya olur vermedi. Hâlâ aynı yönetim işbaşında. İşte hukuk, ama işte hukuku uygulamayan devlet... *Mehmet Uzer - İZMİR Sahte balcıların yakasına yapışıyoruz Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp’ın, 13 Kasım 2000 tarihli gazetemizin bu köşesinde yayınlanan “Balcılar, sahtecilerden dertli” başlıklı yazıyla ilgili açıklaması: ‘Yazınızda yer alan, Mersin’den bal üreticileri ve pazarlamacıları adına Haluk Turhan’ın mektubunda da açıkça ifade edildiği gibi; maalesef ülkemize kaçak yollarla bal getirilmekte ve haksız kazançlar elde edilmektedir. Bakanlığımızın tespitleri ve Bakanlığımıza yapılan çeşitli şikayet ve ihbarlar üzerine, Ağustos ayı içerisinde, Ankara, İstanbul, İçel, Kars, Hakkari, Van, Kayseri, Ağrı valilikleri başta olmak üzere ilgili tüm birimlere, kaçak bal girişleri ile sahte bal üretiminin engellenmesi hususunda gerekli denetimlerin yapılması ve tedbirlerin alınması için yazı gönderilmiştir. Bu yazılarda, kaçak bal getirdiği tespit edilen ve sahte bal üreten firmalar ve isimler, adresleri ile birlikte belirtilmiştir. Gümrük ve fonları ödenmeden, denetimden uzak, kanunsuz yollardan giren balların, ülke pazarlarına sokulmaması ve pazarlarda işlem görmesinin önlenmesi hususu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 08.11.2000 tarihinde bildirilmiştir. 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince; tüketicilere daha kaliteli ve sağlıklı gıda sunmayı teminen, Bakanlığımızca etkin şekilde kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda, sahte bal üretimi ve kaçak bal konusunda gerekli tedbirlerin alınması için 81 il valiliği, 10.11.2000 tarihinde Bakanlığımız tarafından yeniden talimatlandırılmıştır. Tüketicilerimize sağlıklı gıda sunulması amacıyla, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Ballarda Rezidü ve Kalıntı İzleme Planı 1999 yılında yürürlüğe konulmuştur. Plan çerçevesinde, bal üreticileri ile bal paketleyip pazarlayanlardan, üretim miktarlarına göre numuneler alınarak Bakanlığımıza bağlı İl Kontrol Laboratuvarlarında analizleri yapılmaktadır. Analizler sonucunda, ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak, balın üretim bölgesinde de gerekli tedbirler alınmaktadır. Sahte bal üretenler ile sağlıksız bal pazarlayanlar hakkında, gereken kanuni işlemler yapılmaktadır.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT