BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ek vergiler yolda

Ek vergiler yolda


1999’da yürürlükten kaldırılan “Hayat Standardı” geri döndü... Meclis’te dün kabul edilen Hayat Standardı önergesine göre 1. sınıf tacirler yılda 750 milyon, 2. sınıf tacirler 400 milyon, serbest meslek erbabı da 640 milyon lira vergi ödeyecek. 13 maddeden 9’u TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Ek Vergi Yasa Tasarısı”nın görüşmeleri bugün tamamlanacak.Meclis’te dün kabul edilen Hayat Standardı önergesine göre 1. sınıf tacirler yılda 750; 2. sınıf tacirler 400; serbest meslek erbabı da 640 milyon lira vergi ödeyecek.... TBMM Genel Kurulu’nda, bazı vergilerin süresinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören yasa tasarısının, yeni eklenen iki maddeyle birlikte dün 5 maddesi daha kabul edildi. Genel Kurul’da daha önce kabul edilen 4 maddeye ilave olarak dün yapılan görüşmeler sırasında, koalisyon ortağı partilerce hazırlanan önergelerin kabul edilmesiyle iki yeni madde tasarıya eklendi. Tasarıya eklenen maddelerden biri gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı için ‘’hayat standardı’’ esası getiriyor. Maliye Bakanı Sümer Oral, hayat standardı önergesinin sadece ticari kazanç ve serbest meslek kazancı dolayısıyla beyanname vermek durumunda olan mükelleflerle ilgili olduğunu, onun dışındakileri kesinlikle kapsamadığını bildirdi. Oral, önergede belirtilen tutarın üzerinde beyanda bulunanların yeni vergi ödemelerinin sözkonusu olmadığını da bildirdi. Alt limitler belirlendi Genel Kurul’da kabul edilen hayat stantardı esası temel gösterge tutarı, birinci sınıf tacirler için 3 milyar 500 milyon lira, ikinci sınıf tacirler için 2 milyar lira olarak uygulanacak. Ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerden, beyan edilecek ticari kazancın azami tutarının belirlenmesinde esas alınacak dereceler; * 1. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 1 milyar lira, * 2. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 650 milyon lira, * 3. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 300 milyon lira, * Serbest meslek erbabı için 3 milyar 200 milyon lira olacak. Buna göre birinci sınıf tacir yılda 750 milyon lira, ikinci sınıf tacir yılda 400 milyon lira, serbest meslek erbabı yıllık 640 milyon lira vergi ödeyecek. Gösterge tutarları Hayat standardı gösterge tutarları ise şöyle belirlendi: * Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerin her biri için; * a)Silindir hacmi 1600 cc’ye kadar olanlara 450 milyon, * b)Silindir hacmi 1601 cc’den 2000 cc’ye kadar olanlarda 700 milyon, * c)Silindir hacmi 2001 cc’den fazla olanlarda 1 milyar 200 milyon. * Mülkiyeti mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait ve bunlar tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan her biri için yıllık emsal kira bedelinin yüzde 25’i. * Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait her bir; * a)Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için 4 milyar 600 milyon, * b)On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekneler için 900 milyon. * Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan; * a)Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinin her biri için 900 milyon, * b)Kaptan, pilot ve benzerlerinin herbiri için 4 milyar 600 milyon. * Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait herbir yarış atı için 1 milyar 200 milyon. * Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden herbirinin her seyahati için 900 milyon lira. Hayat standardı, kalkınmakta öncelikli yörelerde yüzde 50 indirimli, büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise yüzde 25 artırılarak uygulanacak. Temel gösterge tutarları altın imalatı ve ticareti ile uğraşanlar için yüzde 50 oranında artırılacak. Gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2001 tarihleri arasında hayat standardı esasına tabi olacak. Ek Vergi Yasa Tasarısı’nın toplam 13 maddeden 9’u TBMM’de bugün görüşülecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT