BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Af kördüğüm

Af kördüğüm


Uzlaşma yok Ramazan Bayramı’na yetiştirilmesi düşünülen af konusunda iktidar partileri uzlaşamıyor. MHP ve DSP arasındaki görüş ayrılıkları devam ederken; ANAP aftan vazgeçilebileceğini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Muhalefet partileri de affa destek verme konusunda zor şartlar ileri sürüyorlar.Hükümetin Ramazan bayramından önce çıkarmayı taahhüt ettiği af kanunu tam anlamıyla kördüğüm halini aldı. Hükümet ortakları üzerinde uzlaşma sağladıkları bir metni henüz ortaya çıkaramadılar. MHP ve DSP arasındaki görüş ayrılıkları devam ederken ANAP aftan vazgeçilebileceğini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Muhalefet partileri de affa destek verme konusunda zor şartlar ileri sürüyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, “Af konusu hiçkimsenin içine sinmiyor” derken ANAP’ın bakışını ortaya koydu. MHP’li Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp “Milletimizin hepsinin kabulleneceği bir af olmalı” diyerek belirsizliği dile getirdi. DYP affın esnaf ve çitfçiye gelmesini, FP banka batıranların kapsam dışında kalmasını savunuyor. Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakanlık Merkez Binası’na gelen bazı bakanlar, gündemdeki af tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, yapılan tartışmaların sonucunda bir noktaya gelinebileceğini umduğunu ifade ederek, ‘’Affı hiç kimse sindiremiyor. Sayın Adalet Bakanı diyor ki (Bu af içime sinmiyor), benim içime sinmiyor, diğer arkadaşlarımızın, DSP’nin, MHP’nin de içine sinmiyor. Şu aşamadan sonra Af Yasa Taslağı’nın gündemden kaldırılmasıyla ilgili çok sıkıntılı oluşturur. Ama bir başka sıkıntı mevcut şartlar içinde, kimi, nasıl af edeceksiniz. Sorun bu’’ dedi. Hortumcular affedilmemeli Turizm Bakanı Erkan Mumcu, affın ANAP’ın öncelikleri arasında bulunmadığını belirtti. Mumcu, ‘’Ortaklarımız, bu konuda uzlaşma sağlarlarsa, bizde onların uzlaşmalarına katılırız. Katılmamızın koşulu da rüşvet, zimmet, irtikap ve bankalarla ilgili hiçbir hususun bu af belgesinde yer almamasıdır’’ dedi. Af konusunun daha önce ANAP grubunda iki kez görüşüldüğünü ve her ikisinde de ANAP grubunun, affa sıcak bakmadığını ifade ettiğini belirtten Mumcu, şöyle konuştu. ‘’Ancak tabii ortaklarımızın bu konuda arzuları vardır. Şimdi affın ayrıntılarının konuşulmasının gündeme geldiği bir ortamda, biz bazı suçlara ilişkin kayıtlarımızı koyuyoruz. Bunlardan bir tanesi banka operasyonlarıyla ilgilidir. Banka operasyonları sürerken. özellikle güvenlik güçlerinin ve diğer devlet organlarının bu konudaki azmini zaafa uğratabilecek kaygısıyla biz, bankalarla ilgili herhangi bir hususun af kapsamına ya da ceza indirimi kapsamına girmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında, zimmet, irtikap, rüşvet gibi suçların hiçbir şekilde af kapsamına girmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çete suçları konusunda kanaatimizi zaten ifade etmiştik. Bütün bu suçların yer almayacağı bir metin konusunda mutabakat bildirebiliriz.’’ MHP: Herkes kabullenmeli Tarım ve Köy işleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp de Türk milletinin kabulleneceği ve hiç kimsenin rahatsız olmayacağı bir aftan yana olduklarını söyledi. Gökalp, ‘’Ama milletimizin kabullenemeyeceği af konusunda da biz itirazlarımızı yaparız. Maddeler üzerinde görüşürüz, tartışırız ve milletimizin hepsinin kabulleneceği bir af üzerinde anlaşırız, olur’’ diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT