BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vasiyetname

Vasiyetname

Yay Burcu rumuzlu okuyucumuzun sorusu şöyle: “Anneme kardeşlerim bakmadı. Ben baktım. Annem de bana evinin 1/3’ünü vasiyet etti.Yay Burcu rumuzlu okuyucumuzun sorusu şöyle: “Anneme kardeşlerim bakmadı. Ben baktım. Annem de bana evinin 1/3’ünü vasiyet etti. Annem vefat eyledi. Veraset ilamı çıkarttık. Sulh Hukuk Mahkemesinden beni çağırdılar. Vasiyetten bahsettiler. Bir daha da çağırmadılar. Yeniden vasiyet mi çıkartmam lazım? Bu 1/3’lük hisseyi nasıl alabilirim?” Cevap: Türk Medeni Kanunun’da vasiyetnamenin şartları düzenlenmiştir. Vasiyetnamenin hangi hallerde geçerli olduğu açık olarak ifade edilmiştir. Ancak, bu vasiyetnamenin, kanuni mirasçıların mahfuz hisselerine tecavüz etmemesi gerekmektedir. Mektubunuzda vefat ile geriye kimlerin kaldığı belirtilmediği için, konunun anlaşılması için biz bir misal ile açıklamada bulunacağız. Şöyle ki; Diyelim ki, bir anne vefat eyledi. Baba da daha önce vefat eylemişti. Geriye’de 4 çocuk kaldı. Medeni Kanuna göre, her çocuk 1/4 pay sahibidir. Her çocuk açısından, kendi hissene düşen payın 3/4’ü mutlak mahfuz hisse olarak Medeni Kanun tarafından korunmaktadır. Misalimize yine devam edecek olursak; diyelim ki, miras kalan evin değeri 10.000.000.000-TL olsun. Vasiyet olmasaydı Medeni Kanuna göre her çocuğa 2.500.000.000-TL düşecekti. Mirasçı olarak yalnız çocuklar kaldığına göre, bunun1/4’ü nisbetinde vasiyet yapılabilir. Böyle olunca, 10 milyar TL’nin 1/4’ü 2.5 milyar TL yapacaktır. Bu miktar vasiyet edilebilir. Geriye kalan 7.5 milyar TL ise 4 kardeş arasında eşit olarak pay edilir. Bu halde, sizin payınız, 2.5 + 1.875:4.375 milyar TL olacaktır. Eğer vasiyetin tamamı geçerli olsa idi, miras hisseniz şöyle olacaktı: 10 milyar TL/3:3.333 -TL vasiyetten kalacak miktar. Geri kalan 6.666:4:1.666-milyar TL de bölüşümden kalacaktı. Toplam ise, 3.333+1.666:4.999-Milyar TL olacaktı. Yani yaklaşık 5 milyar TL size kalacaktı. Mahfuz hisse olmasaydı payınız, 5 milyar TL olacak iken, mahfuz hisse olduğundan dolayı payınız 4.375 milyar TL olmaktadır. Tenfiz davası Vasiyetin yapılmış olması tek başına vasiyet konusu mala sahip olmanız için yeterli bir neden değildir. Bunun için, vasiyetin tenfizini istemeniz gerekmektedir. Bu tenfiz ile birlikte tapunun1/3’lük kısmını da adınıza tesbit ve tescilini istemeniz gerekmektedir. Bu davada veraset ilamını elbette ibraz edeceksiniz. Ancak, vasiyet yapılmış olması yeni bir veraset ilamını gerektirmez. Çünkü veraset ilamının manası şudur: Medeni Kanun hükümlerine göre, vefat eden kimseye, kimler mirasçıdır. Hisse oranları nedir? Bu durum, vasiyet yapılması halinde değişmez. Sadece, vasiyetname göz önünde bulundurularak terekenin paylaştırılması yönüne gidilir. Vasiyetnamenin geçerli olması için kanuni şartlar notasında bir sıkıntıdan bahsedilmediği için bu konuda ayrıntılı bilgiyi sunmuyoruz. Ancak, vasiyet konusuna diğer mirasçıların da saygı göstermesi gerektiğini ifade ediyoruz. Vasiyet konusu, vefattan sonra bu tür sıkıntıları beraberinde getirdiği için, bizim çözüm önerimiz şudur: Sağlığınızda, kuru mülkiyet vefat edende kalmak üzere, intifa hakkının devrinin yapılması daha doğrudur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT