BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mardinkapı Şen Olur!..

Mardinkapı Şen Olur!..

Türkiye’ de güzel şeyler de oluyor. Herşeye rağmen Evet. Yeter ki isteyelim. Kalite Kongresinin açılışında KalDer Başkanı Yılmaz Argüden ülkemizde yaşayan insanların dörtte üçünün hayatından memnun olmadığının bilindiğine ilişkin haklı tespiti ...Türkiye’ de güzel şeyler de oluyor. Herşeye rağmen Evet. Yeter ki isteyelim. Kalite Kongresinin açılışında KalDer Başkanı Yılmaz Argüden ülkemizde yaşayan insanların dörtte üçünün hayatından memnun olmadığının bilindiğine ilişkin haklı tespiti, yeni nüfus sayımıyla milli gelirimizin 3 bin doların altına düşmesi, rekabet sıralamasında ve diğer kriterlerde ülke olarak içinde bulunduğumuz duruma rağmen, insan isterse neler oluyor. Mevcut duruma, mazeretlere ve hatta kendimize ve herşeye rağmen.. Evet Türkiye’de. Hem de Mardin’de. Bu başarı öyküsünü; şu an ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumu, geçici krizleri, şirketlerimizin yaşadığı nakit akışındaki sıkıntıları problem olarak görerek moral ve motivasyonu düşmüş, hareket kabiliyetini yitirmiş şirketlerimize belki bir örnek teşkil eder diye, sizlerle paylaşmak istiyorum. Mardin Çimento Sanayii’nin eski, Bolu Çimento Sanayii’nin yeni Genel Müdürü İsmail Erkovan. Yer Kalite Kongresi ve şimdi söz Sayın Erkovan’da: “Bilindiği gibi 1978-80 yılları arasında ciddi ekonomik sorunların yaşandığı bir yoklar ülkesiydik. Birçok işletme gibi o zaman görevde olduğum AÇS’de de adeta tamamen durmuştu. O arada yeni bir hükümet kurulmuştu ve yeni Sanayi Bakanı bir miktar kredi sağlayarak tamamen durmuş üretime soluk kazandırmıştı. Fabrikanın bir saniye durmaya tahammülü yoktu ve bizler mühendislik değil postabaşılık yapıyorduk. Yeni bir genel müdür atandı ve kendisi yenilikçi, vizyon sahibi biriydi. Eğitime çok önem verdik, özellikle toplam kalite ile ilgili çok güzel eğitimler aldık. Arkasından ISO 9002 hedeflendi ve bu belgeyi ‘94’te almayı başardık. Belgeyi aldığımız kokteylde Mardin Çimento Genel Müdürü “bizim oralarda bu tip şeyleri gerçekleştirmek imkânsızdır” demişti. 1995’te Mardin Çimento Fabrikasına Genel Müdür olarak atandığımda durum, AÇS’nin ‘80’li yıllarının aynısıydı. O zamanlardaki can güvenliği problemi ve halen mevcut sosyal imkânsızlıklar eklenince durum daha iyi anlaşılacaktır. Çalışanların gözü hep dışarıdaydı. İşe eğitimle başladık. İlk seçilen konular; işçi geliştirme, ilk kademe yöneticisi geliştirme ve orta kademe yöneticisi geliştirme oldu. Sendikayı da ihmal etmedik. Aşçı ve garsonlarımızı eğittik. Çalışanlarımızın eşlerinin sıkılmamaları için turistik geziler tertip ettik. KalDer’den, TSE’den, MPM’den bir dizi eğitimler aldık. Eğitimler için muhtelif kurum ve kuruluşlara müracaat ettiğimizde birçoğundan aldığımız yazılı cevap “seminer hocalarımızın yol boyunca ve tesisinizde kaldığı sürece; can güvenliğini garanti ettiğiniz takdirde gönderebiliriz.” tarzında oluyordu. ..Ve 1997 yılı Haziran ayında ISO 9002 Kalite Güvence Sistem Belgesini aldık. Bu vesile ile şunu söylemek isterim: Güney Doğunun insanını eğitir ve ilgilenirseniz; size hizmetin en iyisini üretir. Bugün oraya yatırım yapmanın tam zamanıdır, yarın geç kalabilirsiniz. Bugün Mardin’de 3 firmanın ISO 9002 Belgesi var ve iki firma da almak üzeredir. Bu sayede elde ettiğimiz üstünlüklerden birkaç örnek: Fabrika bacalarından saatte 200,8 kg toz atılmaktayken bu değer 15 kg seviyesine düşmüş, 31 dönüm arazi çimlendirilmiş ve 185 dönüm arazi ağaçlandırılmış, üretim sürekli artmış, enerji tasarrufu yıllar itibariyle devamlılık kazanmış, arıza süreleri azalmış, kalori tüketiminde gözle görülür düşme sağlanmış, iş kazaları sürekli azalmış ve laboratuvar araç ve gereçleri yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulmuştur.” Vizyonu olan ve çalışana güvenen yöneticileriniz olsun, gerisini merak etmeyin. İyi haftalar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT