BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hilye-i seadet -5-

Hilye-i seadet -5-

Bir yola gitseydi, izzetle, Hızlı yürür idi gayetle. Deriz, vasf-ı şerifinde yine, Yürürken, eğilirdi önüne.Bir yola gitseydi, izzetle, Hızlı yürür idi gayetle. Deriz, vasf-ı şerifinde yine, Yürürken, eğilirdi önüne. Ya’ni, bir yokuşdan iner gibi, Daim önüne, az eğilirdi. Şanlı, şerefli idi, O Celil, İftihar eylerdi, ruh-ı halil. Bir zatı ki, murad ede Huda, Her a’zası, olur elbet a’la. Yolda giderken, eğer bir kimse, Ansızın, Resulullah’ı görse, Korku düşerdi, kalbine anın, Yüksekliğinden, Resulullah’ın. Hem de biri, Nebi ile müdam, Sohbet ederek, söylese kelam, Sözlerindeki lezzet ile, ol, Kul olurdu, kabul etse Resul. Etmişdi O’nu, Hallak-ı ezel, Hüsn-i ahlakla, bi misl-ü bedel. Ya Resulallah! Gücüm yok medhine, Yaratıldık hep, senin hürmetine. Hasılı, ey Şah-ı iklim-i vefa, Sana canım da feda, herşey feda! (Bu şiir, “Herkese Lâzım Olan İmân” kitabından alınmıştır.) Tefrikamızı, Seyyid Abdülhakîm Arvâsi hazretlerinin Resulullah efendimizin üstünlüğünü anlatan şu veciz sözleri ile bitirmek istiyorum: “Her Peygamber, kendi zamanında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselâm ise, her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan Onun üstünde değildir. Bu güç birşey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, Onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın Onu medh edecek gücü yoktur. Hiçbir insanın, Onu tenkîd edecek iktidârı yoktur. Bu birkaç günlük hayat, eğer O’na tâbi olarak geçirilirse, saadet-i ebediyye, sonsuz kurtuluş umulur. Yoksa O’na tâbi olmadıkça, herşey, hiçtir. Ona uymadıkça, her yapılan hayır, iyilik, burada kalır, âhırette ele birşey geçmez.                  -SON- AÇIKLAMA: Değerli okuyucularımızın ısrarlı talepleri üzerine, iki senedir bu köşede yayınlanmakta olan, Peygamber efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını anlatan yazı dizimiz, “Kâinatın Efendisi” ismi ile kitap haline getirilmiştir. Kitap, Arı Sanat Yayınevi, Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Koç Sk. No: 4/3, 4. Levent/İst. (Tel:0212 278 18 60-284 10 80) adresinden ve kitapçılardan temin edilebilir. Okuyucularımızın yakın ilgilerine teşekkür ederim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT