BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkmenler’e KDP kıskacı

Türkmenler’e KDP kıskacı

Irak Türkmen Cephesi tarafından temsil edilen ve Kuzey Irak’taki toplam mevcudu 400 bin dolayında tahmin edilen Türkmenler, Barzani’nin yönetimindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nin baskılarıyla karşı karşıya..Irak Türkmen Cephesi tarafından temsil edilen ve Kuzey Irak’taki toplam mevcudu 400 bin dolayında tahmin edilen Türkmenler hayatın her alanında KDP’nin ağır baskılarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. KDP bir taraftan eğitim, sosyal, ekonomik ve siyasi konularda Türkmenler’e göz açtırmazken, diğer taraftan da parayla kurdurduğu kukla partileri Türkmenleri bölmek için kullanıyor. Bölgede Türkçe dükkân adları yasakladığı gibi, aynı zamanda Türkçe yayın yapan mahallî radyo ve televizyonların programları da engelleniyor. Erbil’de yaşayan Türkmenler’in çoğu KDP’nin baskıları sonucu evleri dışında Türkçe konuşmaktan bile çekiniyor. Baskı var dil yetersiz Baskılar daha çok eğitim alanında görülüyor. KDP’nin Türkmen okullarına gönderdiği görevliler, okul yöneticilerine hakaret ederek “Kürdistan bayrağı” asılması, sabahları Kürtçe marşlarla tören yapılması ve derslerde Kürtçe’nin kullanılması için yaptırımlar uyguluyor. Diğer tarafatan da Kürtçe’nin yetersizliği yüzünden üniversitelerde sosyal dersler Arapça, fen dersleri de İngilizce okutulmaya çalışılıyor. Türkmenler’in Salahaddin ve Duhok üniversitelerinde Türkçe enstitü kurulması yönündeki teşebbüslerini yasaklayan Barzanî’nin KDP’si, aynı zamanda Türkmenler’in kültür merkezi açma teşebbüslerini de engelliyor. Yardımlar engelleniyor Bölgede devlet kurma iddiasındaki KDP, Türkmenler’e sosyal ve ekonomik baskılar da uyguluyor. Özellikle Irak Türkmen Cephesi’ne yakın Türkmenler ile Bağdat denetimindeki bölgeden Kuzeye sürülen yaklaşık 14 bin Türkmen rahat bırakılmıyor. BM’nin bölgeye gönderdiği insanî yardımlardan ve bölgede mevcut bulunan hükûmet dışı yardım örgütlerinin faaliyetlerinden de Türkmenler’in faydalanması engelleniyor. Türkmenler’in kurduğu dispanserlere, ilaç alınmasını da yol kontrolleriyle durduran KDP, söz konusu sağlık kuruluşlarına yüksek fiyatla ilaç satmaya çalışıyor. Zaho’daki Doktor İhsan Hayrullah Dispanseri ile Erbil’deki Şifa dispanserindeki faaliyeatler de Barzanî tarafının tavrı yüzünden zorlukla yürütülüyor. KDP, Türkiye’den bölgedeki Türkmenler’e gönderilen insanî yardımların dağıtımlarını da güçleştiriyor ve yardım malzemeleri için gümrük bedeli ödenmesini talep ediyor. Ayrıca, Türkiye’den gelen yardımları alanların fişlendikleri de belirtiliyor. Türkçe yayın oyunu KDP, bunların yanı sıra bölgedeki Türkmen basını üzerinde de kontrol kurmaya çalışıyor. Türkmen radyosu 17 saat, televizyonu da 7 saat yayın yapıyor. KDP’nin de “Kürdistan televizyonu”ndan “Türkçe” yayın başlatmak istemesi, Türkmenler’i “azınlık” statüsüne sokma plânının bir parçası olduğu yönünde değerlendiriliyor. KDP’nin kurdurduğu bir güdümlü Türkmen partisinin günde yarım saat Türkçe yayını ise Türkmenlerce dinlenmiyor. Türkmenler’in mal-mülk edinmelerinin de önüne geçmeye çalışılırken, bir ev almak veya iş yeri açmak isteyen Türkmen’in önüne birçok bürokratik engeller çıkarılıyor ve mal sahibinden fiyatı yükseltilmesi isteniyor.Siyasi gözlemciler, Türkmenler üzerinde uygulanan bu baskıların asıl amacının Türkmenler’i Kuzey Irak’ta azınlık cemaati hâline getirmek olduğunu ifade ederken; KDP’nin ileride Irak’ta istikrar ve barış için Bağdat’la masaya oturması durumunda Türkmenler’i de temsil ederek bölgenin tek otoritesi gibi görünmek istediği belirtiliyor. Kerküklüler zor durumda Kerkük, Erbil’e 92 kilometre uzaklıkta. Türkmenler’in kalbi Kerkük için atıyor. Kerküklü Türkler uzun yıllardır en ağır baskılara maruz kaldılar, sebepsiz yere evlerinden alınıp asıldılar. Göçe zorlandılar. Göçe zorlama hâlen bütün hızıyla devam ediyor. Kerkük ve çevresinden göçürülenler ve Saddam’ın gazabından kaçan Türkmenler Erbil’de Barislava’daki iki kampta son derece zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sayıları 14 bini bulan Türkmenler çok az yardım alabiliyorlar. Kamplarda tifo, kolera ve diğer salgın hastalıklar insanların sağlığını tehdit ediyor..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT