BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kaynak eserler

Kaynak eserler

Türk Edebiyatı üzerine kaleme alınan inceleme ve araştırma eserlerinde büyük bir yazı kültür ve sözlü birikimin varlığı dikkat çekiyor.Prof.Dr. Necat Birinci’nin “Edebiyat Üzerine İncelemeler” ile Doç.Dr. M. Fatih Andı’nın “Edebiyat Araştırmaları 1” önemli iki kaynak eser olarak dikkat çekiyor. “Edebiyat Üzerine İncelemeler”de son yüz elli yılın Türk edebiyatının çeşitli devre, tema ve şahsiyetleri üzerine Birinci’nin 1979-1999 yılları arasında kaleme aldığı araştırma-inceleme türündeki yazıların önemli bir bölümü bir araya getirilmiş. Namık Kemal’den Menemenlizâde Mehmed Tahir’e, Mehmet Akif’ten, Yahya Kemal’e, Rûşen Eşref’ten Faruk Nafiz’e, Necip Fazıl’dan Mehmet Kaplan’a kadar fikir, sanat ve edebiyat hayatımızda iz bırakmış şahsiyetlerin muhtelif cephelerini sergileyen önemli bir eser. Yeni Türk edebiyatı üzerine çalışmalarını sürdüren Doç.Dr. M. Fatih Andı ise, bu çalışmaların Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan bölümünü “Edebiyat Araştırmaları 1” adıyla kitaplaştırdı. Her iki eser, edebiyatımızın son 1,5 asırlık diliminin kültür ve edebiyat birikiminin ortaya çıkmasıda ciddi katkılar sağlıyor. (Kitabevi, 0 212 512 43 28) Azerbaycan edebiyatı Türk Edebiyatı üzerine yapılan araştırma ve incelemelerin sayısı giderek artıyor. Sadece Türkiye Türkçesi’yle üretilen edebiyat değil, Türk dünyasında meydana getirilen edebiyata dair eserler de ilgi çekici. Mir Celal ve Firidun Hüseynov’un yazdığı “Örneklerle XX. Asır Azerbaycan Edebiyatı” isimli eseri, Prof.Dr. Kemal Yavuz ve Yrd.Doç.Dr. Erol Ülgen latin harflerine aktararak kültür hayatımıza ve edebiyat dünyamıza kazandırdı. Azerbaycan’daki edebî ve kültürel canlılığın yansıtıldığı eserde genel olarak Azerbaycan edebiyat tarihi de verilmiş oluyor. Sadece akademik öğrenim görenlerin değil, çağdaş Azerbaycan edebiyatının gelişmelerini görmek isteyen meraklıların da istifade edebileceği titiz, ciddi ve kapsamlı bir çalışma. (Birleşik Yayıncılık, 0 212 511 70 40) Araştırma ve belgeler Yeni Türk edebiyatı sahasındaki derinlikli araştırma ve incelemeleriyle tanınan Prof. Dr. İnci Enginün’ün yeni eseri “Araştırmalar ve Belgeler” yayınlandı. Kitabın birinci bölümünde, Enginün’ün 1990’dan sonra kaleme aldığı araştırma ve inceleme yazıları bir araya getirilmiş. Edebiyatımızın belli başlı yazarları ve temaları üzerinde durulan bu yazılar, Yeni Türk Edebiyatı’na yeni ufuklar açıyor. Ahmet Midhat Efendi başta olmak üzere Tanzimat’tan günümüze kadar ulaşan yazarlar bu eserde söz konusu. Nasrettin Hoca, Yunus, Fuzuli ve Şeyh Galip’in 19. ve 20. yüzyıllardaki değerlerdirmeleri inceleniyor. Kitabın ikinci bölümü, hocanın eline geçmiş olan bazı belgelerin metinlerini ihtiva ediyor. Halide Edip Adıvar, Abdülhak Hâmid Tarhan, Süleyman Nazif, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ali Ekrem Bolayır, Mehmet Kaplan ve Cahit Külebi gibi edebiyatımızın dev isimlerinin mektuplarından oluşan bu bölüm dikkat çekiyor. (Dergâh Yayınları, 0 212 516 12 62)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT