BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yeni ek vergiler Kabine’den geçti: Taşıt : % 60 Emlak : % 40 ARTIRILDI

Yeni ek vergiler Kabine’den geçti: Taşıt : % 60 Emlak : % 40 ARTIRILDI

2001 yılında motorlu taşıtlar alım vergisini yüzde 60, emlak ve çevre vergilerini ise yüzde 40 oranında artıran yeni düzenleme, Bakanlar Kurulu’ndan ‘jet’ hızıyla geçti. Motorlu taşıt vergisi, LPG’li ticari taksilerde 2, LPG’li özel araçlarda ise 4 kat artırılacak.Hayat standartı esasını yeniden getiren, ek vergileri uzatan, banka devir ve birleşmeleri kolaylaştıran vergi düzenlemeleriyle ilgili vergi kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı. Bazı vergilerin sürelerinin iki yıl uzatılması yanında, hayat standardı uygulamasını yeniden getiren ve banka devir ve birleşmeleri için bazı vergi muafiyetleri öngören 4605 sayılı ‘’vergi’’ yasası, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hayat standardı Yasayla, getirilen hayat standardı esasına göre vergilendirme 1 Ocak 2000-31 Aralık 2001 tarihleri arasında uygulanacak. Hayat standartı esası, Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek sahipleri bu uygulamaya tabi olacak. Deprem bölgesinde yaşayan mükelleflere, 2000 ve 2001 yıllarında hayat standardı esası uygulanmayacak. Hayat standardı esası temel gösterge tutarı birinci sınıf tacirler için 3 milyar 500 milyon lira, ikinci sınıf tacirler için 2 milyar lira olarak uygulanacak. Temel gösterge tutarları, büyükşehir belediyesi sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için yüzde 25 oranında artıralarak, uygulanacak. Temel gösterge tutarları altın imalatı ve/veya altın ticaretiyle uğraşanlar için yüzde 50 oranında artırılacak. Geçici vergiler uzadı Yasa ile 8 yıllık kesintisiz ilköğretim çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla getirilen ‘’eğitime katkı payı’’ uygulaması, 31 Aralık 2002 tarihine kadar uzatılacak. Mevcut yasadaki Türk Telekom A.Ş ibaresi de ‘’cep telefonu işletmecileri’’ olarak değiştirildi. Eğitime katkı payı tutarları Bakanlar Kurulu’nca 10 katına kadar artırılabilecek. Yeni düzenleme, cep telefonlarından alınan yüzde 25’lik ‘’özel iletişim vergisinin’’ sresiyle, bazı işlemler ve kağıtlar için eğitime katkı payı kadar ayrıca ödenen ‘’özel işlem vergisinin’’, 31 Aralık 2002 tarihine kadar uzatılmasını öngörüyor. Bankalara kolaylık Yasa uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan bir banka, devir veya birleşme işlemine geçmesi durumunda, bazı vergilerden istisna tutulacak ve bu uygulanma, 31 Aralık 2003 tarihine kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan izin almak suretiyle, izin tarihinden itibaren üç ay içinde karar alınarak devir ve birleşme işlemlerine geçilmesi şartıyla diğer bir veya birkaç bankayla birleşmesi; bilanço değerlerini kısmen ya da tamamen bir veya birkaç bankaya devretmesi; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait olan bir bankanın bilanço değerlerinin Fon tarafından devralınması durumunda, devir veya birleşmeden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilecek. Vergi yetkisi Yasayla Bakanlar Kurulu, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıt Alım Vergilerini yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek üzere artırabilecek, mevcut miktarın yüzde 20’sinden az olmamak üzere azaltabilecek. Hükümet, kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya topluca 20 katına kadar artırabilecek. EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilen taşıtlarda, belirlenen oran veya miktar yüzde 50’ye kadar indirebilecek. Finansman Kanunu’nda da değişiklik yapan yasa, Bakanlar Kurulu’na, yüzde 12 olan Ek Taşıt Alım Vergisi oranını sıfıra düşürmeye veya yüzde 36’ya kadar çıkarma yetkisi de veriyor. Taşıta % 60, emlak vergisi % 40 artırıldı 2001’de motorlu taşıtlar alım vergisi yüzde 60, emlak ve çevre vergileri ise yüzde 40 oranında artırıldı. Alınan bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nun dün yapılan toplantısında, motorlu taşıtlar alım vergisi ile emlak ve çevre vergilerinin oranlarını yeniden belirleyen düzenleme imzaya açıldı. “Jet hızıyla” imzalanan yeni düzenleme, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, motorlu taşıtlar alım vergisi yüzde 60, emlak ve çevre vergileri ise yüzde 40 oranında artırıldı. Kararnameler uyarınca, motorlu taşıt vergisi, LPG’li ticari taksilerde 2, LPG’li özel araçlarda ise 4 kat artırılacak. Bu artışlar, 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Reklamı Geç
KAPAT