BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emeklilere SSK şoku!

Emeklilere SSK şoku!

Son günlerde, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yaşlılık (emekli) aylığı alırken, aynı zamanda sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam edenlerin aylıklarının kesildiği ve bugüne kadar kurumdan almış oldukları aylıkların yasal faizi ile geri ödemesinin istendiği yönünde şikayetler gelmeye başladı.Son günlerde, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yaşlılık (emekli) aylığı alırken, aynı zamanda sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam edenlerin aylıklarının kesildiği ve bugüne kadar kurumdan almış oldukları aylıkların yasal faizi ile geri ödemesinin istendiği yönünde şikayetler gelmeye başladı. Kıtkanaat geçinmeye çalışan ve kendilerine ödenen emekli aylığı yetersiz olduğu için çalışmaya devam eden emekliler, kurumun bu uygulaması karşısında ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. 4-5 milyar parayı bir anda bulup geri ödemek kolay mı? Yasa ne diyor? Sosyal Sigortalar Kanunun 63. maddesi, yaşlılık aylığı alanların yeniden çalışmalarını düzenlemiştir. Maddenin (A) fıkrasında yaşlılık aylığı alırken tekrar çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceği belirtilmiş, (B) fıkrasında ise bu kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yazılı talepte bulunması halinde yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam olunacağı, ancak, bunların ücretlerinden yüzde 30 sosyal güvenlik destek primi kesileceği hüküm altına alınmıştır. Sorun nereden çıkıyor? Bize intikal eden olaylar da ise, çalıştığı işyerinden emeklilik müracaatı yapan bir sigortalı için, aynı ay içinde sosyal güvenlik destek primi ödenmesinden dolayı aylıkları kesilmiştir. Örneğin, 2 Ocak 1996 tarihinde emeklilik müracaatı yapan bir sigortalı için, aynı zamanda sosyal güvenlik destek primi ödenmeye başlanmıştır. Yani sigortalı, emekliliği hak ettiğinden ve çalışmaya da devam ettiğinden yasanın 63/B fıkrasından yararlanarak sosyal güvenlik destek primi ödemeye başlamıştır. Yapılan iş tamamen yasaldır. Oysa, Sosyal Sigortalar Kurumu, örneğimizde ki 2 Ocak 1996 tarihinde emeklilik talebinde bulunan kişinin, 1 Şubat 1996 tarihinde emekli aylığına hak kazandığını, dolayısıyla Ocak ayı içinde yapılan çalışmanın sosyal güvenlik desteğe tabi olmadığı görüşündedir. Yani, Ocak ayı içinde çalışan kişinin prim ödemesinin normale çevrilmesini istiyor. Bunun sonucu olarak, 2 Ocak 1996 tarihinde yapılan emeklilik başvurusu geçersiz sayılıyor. Üstelik kişiye ödenen tüm maaşlar yasal faiziyle geri isteniyor. SSK’nın yasayı bu şekilde yorumlayarak girdiği bu uygulamanın, doğrusu insafa sığar, elle tutulur yanı yok. Çalışan kişinin ve işverenin hiçbir kötü niyet taşımayan, prim kaçırma değil bizzat ödeme yapan ve yasalara saygı gösteren bu davranışlarının cezalandırılmasına şaşırmamak elde değil. Bu kurumun hiç mi hukukçusu yok? Veya yöneticileri hukuktan anlamıyorlar mı? Yargı kararlarına rağmen uygulanıyor Yaklaşık 5 ay önce ‘SSK’ya Yargı Dersi’ olarak yazdığımız bir yazının dayanağını oluşturan Yargıtay kararını emsal olması için bilginize sunmuştuk. Gerçekten Yargıtay bu kararın da, kuruma ve tüm ilgililere sosyal güvenliğin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini çok güzel açıklamıştı. Yukarıda verdiğimiz örneğe uygun ve aynı durumda bulunan kişilerin açacak oldukları davaya emsal göstermeleri için aşağıya Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 1999/8753 K ve 6.12.1999 tarihli başka kararını bilginize sunuyorum. Özet: “Yaşlılık aylığı şartlarının oluşması halinde, sigortalının destek primi vererek çalışmasına devam etme ve yaşlılık aylığını da alma olanağı vardır” (506s.SSK.m.63/B) “... davacının 4.7.1997 tarihinden itibaren destek primi ödemeye başladığı ve 7.7.1997 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ise1.8.1997 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır. 506 sayılı yasanın 63/B maddesinde 3279 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle yaşlılık aylığı şartlarının oluşması halinde, sigortalının destek primi vererek çalışmasına devam etme ve yaşlılık aylığını da alma imkânı verildiğinden, davacının 1.8.1997 tarihinden yaşlılık aylığı almasına ve 4.7.1997 den itibaren ise destek primi ödemesine yasal engel olmadığı yukarıda açıkça belirtildiğinden bu hususlar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup bozulma nedenidir” Görüldüğü gibi Yargıtay aylık bağlanılan tarihten değil, yaşlılık aylığı başvurusu yapılan tarihten geçerli olarak sosyal güvenlik destek primi ödenmesinin geçerli olduğu görüşüne varmıştır. Aksi halde arada bir boşluk doğmakta ve emekli talebinde bulunan kişinin o ay içinde yaptığı çalışmanın SSK’ya bildiriminde hem işveren ve hem de sigortalı için telafisi güç sonuçları doğmaktadır. FAX: 0 (212) 454 25 67 Sorular ve cevaplar... Cuma Kayaaltı-Kayseri: SSK sağlık kurulunun vermiş olduğu yüzde 44 sakatlık raporu ile gelir vergisi yasasına göre ‘Sakatlık İndirim Belgesi’ alabilirsiniz. Bunun için halen bir işte çalışıyor olmanız ve işyerinizden çalışma belgesi alarak bulunduğunuz ilin Defterdarlığına müracaat etmeniz gerekiyor. Sakatlık İndirim Belgesi ile Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 15 yıl sigortalılık süresi en az 3 bin 600 gün prim ödemesiyle yaşlılık sigortasından emekli olabilirsiniz. Hemen işlemlerinizi yapmaya başlayın ve prim ödeme gün sayınızı 3 bin 600 güne tamamlayınız. Zira 15 yıllık sigortalılık süreniz 2001 yılı içinde tamamlanıyor. Yılmaz Hotaman-Gümüşhane: Yeni sosyal güvenlik yasasının size getirmiş olduğu yaş haddi 45. Mevcut yaşınız bu haddi aşmış bulunuyor. Toplam fiili hizmetinizi 25 yıla tamamlayarak emekli olmaya hak kazanacaksınız. Hemen olabilmeniz mümkün değil, 2003 yılını beklemeniz gerekiyor. Şaban Kandemir-Bolvadin: Verilerinize göre 56 yaşınızı ikmâl etmiş ve 3 bin 600 günden fazla prim ödemişsiniz. 1985 yılının hangi ayında sigortaya girdiğinizi yazmamışsınız. Ay durumuna göre hemen emekli müracaatınızı yapabilir veya Aralık’ta başladıysanız yıl sonunda yapabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT