BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GKRY

GKRY

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gerçekten KKTC ile birleşmek istiyor mu? Görünürde hep bunu savunuyor.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gerçekten KKTC ile birleşmek istiyor mu? Görünürde hep bunu savunuyor. Ama, meselâ Başpiskopos Krisostomas’a göre federal bir çözüm “Kıbrıs Hellenizminin adada tümüyle yokedilmesi anlamına” gelecektir. Diyelim, federasyon, onların istediği çerçevede gerçekleşti. O zaman Güney Kıbrıs, iktisadî açıdan kuzeye kıyasla daha iyi durumda olduğu için, gelir ister istemez adam başına, Rumlar’ın aleyhine düşecek. Güney’e dışarıdan gelen hibe, yardım, kredi de bölüşülecek. Bunu kabule hazırlar mı? Pekiî, bu bölüşüm olmasın diye Kuzey’deki Türkler’e Sırplar gibi “etnik temizlik” uygulayabilirler mi? Teşebbüs etmek isteyenler olabilir. Ama, ilkin 1974 olgusu, Türkiye’nin her an müdahaleye hazır olduğu inandırıcılığına bir delildir. Dahası, AB’ye katılmak isteyen GKRY, her türlü insan haklarını ihlâl etmeği gözü yer mi? Bir nokta daha: Federasyon olunca Ada’daki Türkler de armut toplamıyorlar. Kıbrıs Türk’ü olgunlaşmış, millî bilince varmıştır. Kendini yedirmez artık. Birleşme olursa, bence Güney Kıbrıs, Kuzey’den korkar. Aynen Krisostomos’un dediği gibi. Çünkü, o zaman “Bye bye Hellenizm.” İki toplumlu üniteli bir devlette Hellenizm siyasi bir ideoloji olamaz. Devlet doktrini haline gelemez. Aynen AB’nin bu aşamadan sonra bir Hıristiyan Birliği olamayacağı gibi... Öte yandan, Güney Kıbrıs, enosisi gerçekten istiyor mu? Yani, Güney Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan’ı; Kuzey Kıbrıs’lı Türkler’in Türkiye’yi sevdiğinden daha fazla mı seviyorlar? Doğrusu ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama, her türlü demagojinin ötesinde Güney’in aslen özerk kalmak istediğini de tahmin ediyorum. Daha da açık yazayım. Ben Güney Kıbrıs’ın ne Kuzey’le, ne de Yunan’la bütünleşmek istediğini sanıyorum. Ben Güney Kıbrıs’ın en kısa zamanda AB’ye girmek istediği ve bunu da yalnız yapmak istediği kanaatindeyim. Ben Güney Kıbrıs’ın AB’yi, Yunanistan’dan daha fazla tercih ettiği inancındayım. Hellenizm ve Enosis’in Türkiye’yi kıskaca almak için kullanılan araçlar olduğu hiç de ihtimal dışı değil. Hatta, daha ileri gideyim, bu söylemlerin Güney Kıbrıs’a kendi kazdığı kuyuya düşeceği bir ortamı beraberinde getirdiğini kestirmekteyim. Kendi propagandasının esiri mi oldu, acaba? Böylece, çözümsüzlüğü kendileri ürettiler. AB, onlara Türklerle sorunlarınızı çözün demekte ve onlar da ne yapacaklarını bilememektedirler. İşte, Denktaş kaç zaman önce “peki, federasyon -konfederasyon olarak- kabul” deyince şaşırıp, kalakaldılar.
Kapat
KAPAT