BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sems-i Tebrîzî “rahmetullahi aleyh” -5-

Sems-i Tebrîzî “rahmetullahi aleyh” -5-

Bir grup felsefeci, gelerek “Tebrîzî”ye, Dediler; (Birkaç sual sormağa geldik size.) O sırada “Şemseddin Tebrîzî” hazretleri, Ders için toplamıştı, cümle talebeleri.Üç suale tek cevap... Bir grup felsefeci, gelerek “Tebrîzî”ye, Dediler; (Birkaç sual sormağa geldik size.) O sırada “Şemseddin Tebrîzî” hazretleri, Ders için toplamıştı, cümle talebeleri. Ve elinde bir kerpiç bulunurdu o ara, “Kerpiçle teyemmüm”ü öğretirdi onlara. İşte tam bu sırada geldi felsefeciler, Üç sual sormak için, müsaade istediler. Onlara, (Peki sorun) buyurunca Tebrîzî, Konuşmaya başladı içlerinden birisi. Dedi ki: (“Allah vardır görünmez” diyorsunuz, Görünmeyen şeye mi siz inanıyorsunuz?) Ve dedi: (İkincisi, şu ki sualimizin, “Ateşten yaratıldı” dersiniz şeytan için. Sonra da, “O, ateşte yanacak” diyorsunuz, Bu iki sözünüzde, yok mudur bir tenakuz? Ateştense şeytanın madem halk edilişi, Öyleyse hiç yakar mı, ateş, başka ateşi?) Ayrıca; (Dersiniz ki, “İslâmda kul hakkı var, Ahirette hakkını alır alacaklılar.” Halbuki insanları bırakın hallerine, Canları ne isterse, yapsınlar birbirine.) O zaman “hazreti Şems”, o kerpici alarak, O kimsenin başına vurdu cevap olarak. O ise anlamadı, bundaki inceliği, Gidip şikayet etti kadıya “Tebrîzî”yi. Çağırıp sordu o da, Şemseddin Tebrîzî’ye; (Ne için kerpiç ile vurdunuz bu kimseye?) Buyurdu ki: (Ey kadı, demişti ki bu bana, “Nasıl inanırsınız görünmeyen Allah’a?” Cevaben kerpiç vurup, az acıttım başını, Göstersin o başının ağrı ve acısını.) O, şaşırıp dedi ki: (Ağrıyor başım gerçek, Lâkin mümkün değildir, o ağrıyı göstermek.) Buyurdu ki: (Allah da, vardır, lâkin görünmez, Demek, senin o sözün ne mantıksız ve abes.) Ey kadı, bu diyor ki, “Şeytan ateş cinsinden, Olunca, zarar görmez Cehennem ateşinden.” Halbuki kendisi de topraktan yaratıldı, Öyleyse bu kerpiçle, niçin başı ağrıdı? Ve diyor ki, “Ölünce, yoktur hesap ve mizan, Şu dünyada, serbestçe yaşamalı her insan. Bırakın, kimin canı ne yapmak ister ise, Yapsın istediğini, karışmayın kimseye.” Madem ki istemiyor hak-hukuka riayet, Öyleyse niçin beni size etti şikayet?) O kişi, mahcub olup, öne eğdi başını, Reddetti kadı dahi, onun bu davasını.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT