BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tamirat ve masrafı

Tamirat ve masrafı

İstanbul Cerrahpaşa’dan ismi mahfuz okuyucumuzun sorusu şöyle: “Bir evim vardı. Kiracım ile bir kira akdi hazırladık ama imzalamadık.İstanbul Cerrahpaşa’dan ismi mahfuz okuyucumuzun sorusu şöyle: “Bir evim vardı. Kiracım ile bir kira akdi hazırladık ama imzalamadık. Buna göre, evimi boya ve badana yapıp, camları değiştirecek ve pencereyi pimapen yapacaktı. Kiracım, evi boya badana yaptı. Ancak, pimapen yapmadı. Benden, pimapen yaptırmayacağına dair bir yazı istemektedir. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?” Cevap: Taraflar arasında yapılacak bütün akitlerin yazılı olmasını öncelikle tavsiye ederiz. Kira akitlerinde hususen yazılılık şartı yoktur. Ancak, ispat bakımından böyle bir zorunluluk vardır. Sözlü olarak mutabakatınızı ispatladığınız takdirde, pimapen yaptırması gerekmektedir. Bu konuda yemin hakkınız da bulunmaktadır. Biz öncelikle, tarafların yazılı bir kira akdi yapmasını ve bunu imzalamalarını tavsiye ederiz. Kiracınız, pimapen yaptırmaktan vazgeçtiğine göre, kira bedelini yeniden gözden geçirmenizde de fayda vardır diye düşünüyoruz. Kiracınızın istediği yazıyı vermeyebilirsiniz. Özürlünün de hakkı vardır “Mahrem” rumuzlu okuyucumuzun sorusu şöyle: “Biz 4 kız ve 4 erkek olmak üzere sekiz kardeşiz. Kardeşlerimizden biri de özürlü. Babamız vefat eyledi. Annem de sağ. Şimdi kardeşler arasında bir mutabakat ile, mirasın yarısını özürlü kardeşimize ve diğer yarısını da kardeşler arasında pay etmemiz mümkün mü? Bu paylaşımdan diğer kardeşlerimiz dönerse ne olur?” Cevap: Medeni Kanun hükümlerine göre, bir kişinin vefatı halinde, geride kalanların mirasın paylaşımı konusunda bir mutabakat sağlaması mümkündür. Bunu miras mukavelesi ile yapabilirler. Miras mukavelesinde bütün tarafların hazır olması lazımdır. Bu asaleten sağlanacağı gibi, vekaleten de sağlanabilir. Burada bir noktaya dikkat etmekte fayda vardır. O da şudur: Özürlü olan kardeşiniz açısından vasi tayini gerekmektedir. Bunun için öncelikle, Sulh Hukuk Hakimliğine müracaat ile vasi tayin ettirmeniz gerekmektedir. Tayin edilen bu vasi, kardeşiniz adına imza koyabilir. Miras mukavelesi Miras mukavelesinde taraflar, bütün malvarlığını açık olarak yazarlar. Sonra karşılık değerlerini yazarlar. Bu sözleşmeyi imzalayıp, Tapu Sicil Müdürlüğüne giderler. Tapu Sicil Müdürlüğünde önce intikal yapılır. Sonra da, mukavele hükümlerince taraflardan yek diğerine satış yapılıyor gibi işlem tanzim edilir. Bu miras mukavelesinden tarafların tek taraflı olarak dönmesi söz konusu olamaz. Ancak, iradeyi sakatlayan sebepler var ise veya akdin feshini haklı kılan nedenler var ise -butlan gibi- o zaman akit feshedilebilir. Bahsettiğiniz olayda böyle bir durum görülmemektedir. Özürlü kardeşinizin vefatı halinde ise, onun mirası Medeni Kanunun açık hükümleri karşısında, çocuğu olmadığı için anne ve babasına kalacaktır. Anne ve baba da olmaz ise, kardeşlerine yani sizlere kalacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT