BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz ve siyasî iktidar

Kriz ve siyasî iktidar

Krizin, âcil ve derhal tedbir alınamadığı için önlenemediği söyleniyor. Halbuki AB ve BM, hattâ ABD’ye rest çekildikten sonra, finans tedbirlerinin hemen el altında bulundurulması gerekiyordu.Krizin, âcil ve derhal tedbir alınamadığı için önlenemediği söyleniyor. Halbuki AB ve BM, hattâ ABD’ye rest çekildikten sonra, finans tedbirlerinin hemen el altında bulundurulması gerekiyordu. Velâkin, normal devletlerin iki veya iki buçuk misli sayısındaki bir bakanlar kurulunun, çok hantallaşacağı, âşikârdı. Bir kısmı politika acemisi ve durgun mizaçlı bakanlarımızın, modern yürütmenin temposuna ayak uyduramayacakları, akıl bile erdiremeyecekleri âşikârdı. Bunu kestirmek için lider yeteneğine hâcet yoktu. Binâenaleyh ekonominin daha fazla, birkaç yüksek bürokratın sorumluluğunda kaldığı anlaşılıyor. Ancak krizin, bugünkü perişanlığın ve köhneliğin suçunun bir buçuk yıllık bir koalisyona yüklenemeyeceği açıktır. Derine gidildiği takdirde, pekçok tedbir ve reformda çeyrek, yarım, bir yüzyıl geç kaldığımızı elbette biliyoruz. Hele 1999’dan önceki yıllarda görülen politik basiretsizlik Türkiye’yi gerilere itti. Bütün bu kötü miras, Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyonunun sırtına yüklendi. Ama bu husus bizi, hükûmeti eleştirmekten alıkoyamaz. Bir yıkım oluşturacak erken seçim dışında bu iktidarın alternatifi bir şey getiremeyeceği için, tenkitlerimizde ılımlılığa dikkat ediyoruz. Yoksa, inşallah sona ermek üzere bulunan bu çapta bir ekonomik kriz, normal demokrasilerde hükûmeti sallar. Dış ilişkileri bozulan bir Türkiye’nin içine kapanacağı, durgun bir yönetimin girdâbında bocalayacağı endişesi, krizin birinci sebebidir. Çok daha fazla liberallik, çok daha demokrasi... Bütün vatan sathı, bu ihtiyacı haykırıyor. Bu feryadı duyamayanlar, ülkeyi zora ve yoksulluğa mahkûm kılar. Duyabilmek ve duyduğunu yürütmeye dönüştürebilmek yeteneğini gösterenin siyasî yıldızı parlar. Bu yetenek ise, geniş görüş açısı ile kazanılır. Doksan dereceden bütün çevreyi gördüğünü sananlardan kaçınmamız gerekiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT