BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Hedefimiz temiz toplum”

“Hedefimiz temiz toplum”

Kurtuluş, derneklerinin amacını “Yolsuzluk ve rüşvete karşı sistemli mücadele yürütmek, bu amaçla kamu yönetiminde ve toplumun her kesiminde saydamlığı artırmak” olarak açıklıyor.Toplumsal Saydamlık Hareketi derneği kurucu başkanı Erciş Kurtuluş, Türkiye’nin “temiz toplum”a ihtiyacı olduğunu ve bunun için Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifinde bir “Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Komisyonu” ile “Yolsuzlukla Mücadele Araştırma Merkezi”ne de ihtiyaç olduğunu söyledi. Kurtuluş, şeffaflık hareketini şöyle anlattı: * Kışlalı- Derneğinizin amacı ne? Ne zaman kuruldunuz? Nerelerde faaliyettesiniz? Kaç üyeniz var? Kurtuluş- 1993’ten 1996’ya kadar süren hazırlıklardan sonra 60 kadar gönüllü aydın tarafından kuruldu. Derneğimiz Ankara, İstanbul, İzmir, İstanbul, Eskişehir gibi illerde faaliyette. 1999’da Uluslararası Saydamlık Derneği üyesi olduk. “Temiz bir Türkiye”nin oluşmasına katkıda bulunmak, saydam (şeffaf) bir toplumsal yapı için tepeden tırnağa yolsuzluk ve rüşvetten arınıp gün ışığında bir kamu yönetimine kavuşturmak için uğraş vermek, kamuoyunun bu konularda duyarlılığını artırmak için çeşitli faaliyette bulunuyoruz. Çözüm önerilerini resmi mercilere götürüyoruz. Araştırmalar yapıp, konferans ve seminerler düzenliyoruz. Halen 140 dolayında üyemiz var. * Kışlalı- Faaliyetleriniz için kaynağı nereden buluyorsunuz? Hiç belli bir alanda çalışmalar yapıyor musunuz? Kurtuluş- Milli Emlak’ten son iki yıl için onar milyar yardım aldık. Üyelerimizden yılda 5’er milyonluk aidatlarla 400 milyon topladık. Faaliyetlerin masraflarını ek katkılarla da sağlıyoruz. Sekiz üyemizle Bankacılık Komitesi oluşturduk. Hukuk Komitesi kurmak üzereyiz. Rüşvetin önlenmesi konusunda. Yolsuzluk ve rüşvet düşmanımız * Kışlalı- Öncelikli hedef ilkeleriniz neler? Kurtuluş- Yolsuzluk ve rüşvete karşı sistemli mücadele yürütmek, bu amaçla kamu yönetiminde ve toplumun her kesiminde saydamlığı artırmak. Bunu yaparken de artık önemli konuma kavuşan sivil toplum kuruluşları içinde iyi bir örnek oluşturmak. Toplumu inandırmak şart * Kışlalı- Sözünü ettiğiniz hedeflere nasıl gideceksiniz? Kurtuluş- Bunun için ulusal bir kampanya açılması lazım. Bunun başlatılması için de Cumhurbaşkanı’nın öncülük etmesini istiyoruz. Hedeflerimiz için programlı bir çaba harcanacağı kamuoyuna ilan edilmeli. Bu alanda Gürcistan’da Devlet Başkanı Şevardnadze’nin uygulamaya koyduğu önlemler tüm bölge ülkelerine örnek olacak nitelikte. * Kışlalı- Temizlik ve şeffaflık sizce nereden başlamalı? Kurtuluş- Devlet başkanının, başbakanın ve bunların çevrelerinin, yakınlarının her türlü yolsuzluktan arınmış olduklarına halkın inandırılabilmesi 2000’li yılların başlarında Türkiye’nin birinci sıradaki sorunu olmalı. Halk ve halkı yönetenler bu zorunluluğa inanmalı. Bunun için de gayret göstermeli. Anayasa’da değişiklik * Kışlalı- Amaçladığınız hedefe nasıl bir organizasyon ile gitmeyi tasarlıyorsunuz? Kurtuluş- Konu çok önemli. Onun için de sadece yolsuzluk, toplum ve ekonomik hayat ile siyasi istikrar üzerine etkisini izleyecek, değerlendirecek ve öneriler getirecek bir üst düzey “Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Komisyonu” oluşturulmalı. Komisyonun tarafsız, bağımsız nitelikte olup siyasi baskılardan uzak kalması için Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifiyle kurulmalı. * Kışlalı- Her şey bu komisyon eliyle mi çözümlenir? Kurtuluş- Hayır. “Yolsuzlukla Mücadele Araştırma Merkezi”ne de ihtiyaç var. O da Cumhurbaşkanı’na bağlı olmalı. Bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde yer alabilir. Bunlar yetmez. Anayasa’nın 83 ve 100. maddelerinin değiştirilmesi gerek. Bu maddeler milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları ve Meclis soruşturulmalarıyla ilgili. Milletvekilleri hakkındaki suçlamalarla ilgili yargılama kararı Meclis soruşturma komisyonlarında değil Yüksek Yargı Organı’nca alınmalı. Bunlar yapılmazsa bizi aydınlık ve itibarlı bir geleceğe ne Avrupa Birliği ne de başka bir güç götürebilir. * Kışlalı- Mevcut statü içinde şeffaflığı engelleyen önemli hususlara örnek gösterir misiniz? Kurtuluş- Başbakanların kullanımına verilmiş “örtülü ödenek” bunlardan biri. Bunun ülke güvenliği, devlet itibarı, gizli haber alma ve savunma hizmetleri için kullanılması düşünülmüş. Ama zaman zaman uygunsuz harcamalar yapıldığı iddiaları oluyor. Bunların ortadan kaldırılması için saydamlık gerek. * Kışlalı- Denetim dışı kalan sadece örtülü ödenek mi? Kurtuluş- Cumhurbaşkanlığı ve TBMM harcamaları da Sayıştay ve Maliye Bakanlığı denetimi dışında. Söz konusu harcamalarda görülen yolsuzluklar kurumların saygınlığını olumsuz etkiliyor. * Kışlalı- Mevcut denetleme kurulları yeterli değil mi? Kurtuluş- Bugünkü faaliyetleri kamuoyunu yeterinde rahatlatacak şekilde değil. Devlet Denetleme Kurulu başta olmak üzere tüm denetim organlarının yılda bir kez yaptıkları denetimlerin bir envanterini yayımlamalarını saydam kamu yönetiminin bir gereği olarak görüyoruz. Vatandaşın her konuda bilgi isteme hakkı da sağlam esaslara bağlanmalı. Kamuoyu bilgilendirilmeli * Kışlalı- Bu medyanın, bizim mesleklerin yakından ilgilendiği bir konu. Nasıl olması gerekiyor sizce? Kurtuluş- Vatandaşın her konuda bilgi ve belge isteme hakkının anayasal güvenceye bağlanması gerek. Özel bir yasa ivedilikle çıkarılmalı. Böylece; kamu yönetiminin saydamlığı ve hesap verme sorumluluğu anlayışının hakim olduğu gösterilmeli. * Kışlalı- Uluslararası kuruluşlar söz konusu şeffaflığın arttırılmasını sağlayacak reformlar için yardımda bulunabilirler mi? Kurtuluş- Onlar meseleleri kendi amaçları çerçevesinde ele alıyorlar. Son günlerde Dünya Bankası’nın, Maliye Bakanlığımızın desteğini almadan, kendisine yakın bulduğu birtakım kuruluşlar ile Türkiye’de Kamu Maliyesi’nin saydamlığını artırıp hesap verme sorumluluğu getirecek reformlar başlatacağı haberleri var. * Kışlalı- Bu iyi değil mi? Kurtuluş- Kamu maliyesinde reform başta Maliye Bakanlığı olmak üzere Türk devlet yönetiminin işidir. Yeterli destek sağlanırsa Türkiye’de bu işin üstesinden gelecek yetenekte uzmanlar vardır. * Kışlalı- Derneğiniz güncel alanda şeffaflaşma konusunda faaliyette bulunamaz mı? Kurtuluş- Böyle bir fırsat geçen sene ortaya çıktı. Depremden sonra toplanan yardımların koordinasyon ve denetimi için bir model önerdik. Ama önerimizin itibar görmemesi bir şanssızlık oldu. Oysa depremden sonra çığ gibi büyüyen ulusal ve uluslararası yardımların saydam bir hesap düzeni içerisinde kamu oyunun bilgisine sunulmaması ve yardımların kullanımının denetlenmesi görevinin mesela Yeminli Mali Müşavirlik kuruluşlarına verilmemesi hatalı olmuştur. Kamuoyunda zaman zaman ortaya çıkan kuşkular da giderilememiştir. Erciş Kurtuluş kimdir “Toplumsal Saydamlık Hareketi” derneği kurucusu Erciş Kurtuluş, 1960 Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü mezunu. 1960-66 arasında Maliye Müfettişliği yaptıktan sonra 1968’de George Washington Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde master yaptı. Konsorsiyum dersleriyle para politikası ve ekonomik kalkınma konusunda uzmanlaştı. 1969-71 arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısıydı. 1973-76 arasında Maliye Baş Müfettişi, 1976-78 arasında UNDP Türkiye Management Unit Direktörü, 1978-79 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, 1980-99 arasında ODTÜ, Bilgi Üniversitesi ve Bakü İşletmecilik Üniversitesi’nde bütçe, denetim ve vergi hukuku konularında part-time öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1999’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toplumsal Saydamlık Hareketi derneğinin kurucuları arasında yer aldı. 1985’ten itibaren de Dünya Bankası, IMF ve USAID devlet harcamaları, kontrol ve denetim sistemleri konularında danışmanlık yapıyor. 1981’de yazdığı “Bütçe ve Kamu Harcamaları” isimli kitabı üniversitelerde temel ders kitabı olarak kullanıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT