BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son kriz üzerine

Son kriz üzerine

Son yakalandığımız krizi haketmedik. Durup, dururken ortaya çıktı. Enflasyonla mücadele programımız vardı. IMF reçetelerini uyguluyorduk.Son yakalandığımız krizi haketmedik. Durup, dururken ortaya çıktı. Enflasyonla mücadele programımız vardı. IMF reçetelerini uyguluyorduk. Fakat, bir anda sökün etti. İncir çekirdeğinden fırlayıp, buldozer gibi geçip, çığ gibi kafamıza düştü. İşte, bu olay, bize ders verici olmalı. Birincisi, hiçbir hâlde krizden muaf değiliz. Her an olabilir. Tekrarlayabilir. İkincisi, bu krizlerin ortaya çıkışında “sürü davranışı” etkindir. Bir panik ile kaçış başladı mı, önünü alamazsınız. Onun için “spekülatif” insiyâkten kurtulmalıyız. Alt yapıyı, Türk finansal sisteminin mimarisini iyi kurmalıyız. Bahane olmasın. Fırsat verilmesin. Bankacılık sisteminin sağlamlığının önemi ortaya çıkmıştır. Bir sevindirici olay da şudur: Bugüne dek bankalar yatırımcıyı mahvederdi. Bankalar artık mahvolacaklarını anlamış olmalıdırlar. Kapitalizm dün, faiz borçlarını ödeyemeyen şirketleri, banka marifetiyle perişan ederdi. Geç kapitalizm, bugün likidite krizleriyle bankaları perişan edebiliyor. Men dakka dukka... Hesabı. Merkez Bankası’na yaslanmak çözüm değildir. Merkez Bankası’nın IMF’ye dayanması da çözüm değildir. Çünkü, IMF, “nihaî kurtarıcı” değildir. Öyle olsa, daralan ona koşar. Son borç veren olarak IMF görülürse, devletler açılmaktan, risk almaktan kaçınmazlar. Bu bir “ahlakî risk”tir. Niye kurala uyanlar cezalandırılsın? Biz şirket kurtarmalarını halk olarak ödemekten nasıl gocunuyorsak, IMF de burnunu çamura sokan devletleri kurtarmaktan o kadar gocunuyor. O nedenle, IMF yeşil ışığı, kredi olarak yakınca, piyasadan ağır koşullar uyguluyor. Yani “cezalandırıcı” oluyor. Yani, siz bunu hakettiniz, diyor. Dolayısıyla, IMF bizi kurtarırsa, o kadar sevinmeyin. Bu borçtur. Ödenecektir. Kısa zamanda ödenecektir ve büyük koşullarla ödenecektir. Ödeyen de siz olacaksınız. Sizin cebinizden çıkacak. Size yansıyacak. Aslında sorun global’dir. Sıcak paranın kaçmaması için özel bir çıkış vergisi düşünülüyor. Ancak, kabulü zor. Korumacılık ve çıkara engel olacak sistemler ise serbest piyasa rejimi ile çeliştiği için uygulanamıyor. IMF de bu çerçevede bütün küresel sistemi yeniden yapılandıracak reformu düşünüyor. İş, dönüp dolaşıp, sermaye piyasası dahil olmak üzere insanî yüzünü göstermesine bağlı. Kontrol edilebilir bir kapitalizmden söz ediyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT