BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı'nın Adaleti

Osmanlı'nın Adaleti

Köylü at üstündeki padişahın karşısına dikilmiş: -Şikâyetim var, demiş; senin askerlerin ekin tarlamı çiğnedi. Kanuni Sultan Süleyman sormuş: -Peki bizi kime şikâyet edersin?Köylü at üstündeki padişahın karşısına dikilmiş: -Şikâyetim var, demiş; senin askerlerin ekin tarlamı çiğnedi. Kanuni Sultan Süleyman sormuş: -Peki bizi kime şikâyet edersin? -Seni de kanuna şikâyet ederiz, demiş. Bu cevaptan çok memnun kalan Sultan, Allahü teâlâya hamd etmiş. * * * Osmanlılar zamanında yalnız insanlara değil, hayvanlara eziyet bile cezai müeyyidelere bağlanmıştı. Bir kuyumcunun kuşa eziyet ettiği için amme suçu işlemekten tutuklanıp hakim huzuruna çıkarıldığını Alman hariciyeci Busbecp hayretle naklediyor. * * * Osmanlı mahkemelerinde adaletin gecikmesi zulüm sayılırdı. D’Ohsen, “İki veya üç celse süren mahkeme nadirdi. Ekseri davalar tek celsede hükme bağlanırdı” diyor. Osmanlı, yüksek adaleti ve müsamahası sayesinde farklı dinlere ve milletlere mensup insanları “Osmanlılık” çatısı altında birleştiren ve 600 sene hüküm süren bir devlettir. * * * Gayr-i müslimler de amme davalarında ağır cezaya dair mevzularda kadıya götürülürlerdi. Ama kendi aralarındaki ihtilafları kendi mahkemelerinde çözebilirlerdi. (Bugün Yunanistan’daki Türkler de isterlerse evlenme, boşanma, miras taksimi gibi konularda kendi dinlerinin hükümlerine göre muamele edebiliyorlar.) Gayr-i müslimlerin iç meselelerine karışılmazdı. Onların Osmanlı devletinde rahat ve huzur içinde yaşadığı dönemlerde XIV. Louis Fransa’sında protestanlar öldürülüp evlerine asker yerleştiriliyordu. Osmanlı’nın son zamanlarında (1868) Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir komisyon teşekkül ettirildi. Bu komisyon mahkemelerde kadılara yardımcı olacak, kolaylık sağlayacak bir çalışma başlattı. “Mecelle-i ahkam-ı adliye” adı ile ilk Osmanlı Medeni Kanunu hazırlandı. Mecelle 926 yılına kadar yürürlükte kaldı. Şimdi İsrail mahkemeleri, içinden çıkamadığı davaları çözmek için Mecelle’ye müracaat ediyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT