BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte af yasa tasarısı

İşte af yasa tasarısı

Kamuoyunun merakla beklediği af yasa tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Aftan 40 bin mahkum yararlanacak.Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koalisyon ortağı partilerin liderlerinin üzerinde mutabakata vardığı, “23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun tasarısı” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Ceza indiriminden, kapatılan RP’nin eski lideri Necmettin Erbakan ile Hasan Celal Güzel, Eşber Yağmurdereli ve hakkında fezleke bulunan bazı milletvekilleri de yararlanacaklar. Perşembe günü Adalet Komisyonu’nda görüşülecek olan tasarı, çalışma günü yapılması durumunda 8 Aralık Cuma günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaşacak. İdamlara infaz yok İki maddeden oluşan tasarı, ölüm cezalarının infaz edilmemesini, bazı suçlar dışında kalanlara verilen müebbet ve diğer hapis cezalarına 10 yıl indirim getirilmesini öngörüyor. Tasarı, ölüm cezalarının yerine getirilmeyeceğine hükmettiği için, yargı süreci tamamlanmış ölüm cezası mahkumları dışında, halen TBMM’de bekleyen 67 kişiden bazılarının dosyaları da yasa yürürlüğe girdikten sonra iade edilecek. TBMM Genel Kurulu’nda 1984’ten bu yana idam dosyası görüşülmüyor, ancak 67 kişinin idamına ilişkin 49 dosya Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor. Öcalan kapsam dışı Tasarı TCK’nın 125. maddesini istisna tuttuğu için bölücülük ve terör örgütünün amaçları doğrultusunda adam öldürmekten verilen idam hükümlüleri (PKK’nın başı Öcalan gibi) düzenlemeden yararlanamayacak. Ayrıca ırza geçme-adam öldürme suçlarından idam cezası alanların dosyası da işlemde kalacak. Erbakan kurtuluyor Basın yoluyla işlenen suçların ertelenmesini öngören yasanın Anayasa Mahkemesi’nce eşitlik ilkesine aykırılık sebebiyle iptal edilmesinden sonra ortaya çıkan boşluk da tasarıya eklenen bir madde ile dolduruluyor. Yasa daha önce yürürlüğe girerse, kapatılan RP’nin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan 14 Ocak 2001’de cezaevine girmeyecek. Benzeri suç işleyenlerden, üst sınırı 12 yılı geçmeyen suçlardan dolayı 12 yıl ve daha az cezaya mahkum edilmiş kişilerin cezalarının infazı da erteleniyor. Kırcı’ya tek indirim Tasarı, af konusu gündeme geldiği tarihten bu yana tartışılan ve Haluk Kırcı gibi mahkumların cezalarında yapılacak indirimin bir defa yapılmasını da hükme bağlıyor. Birden fazla ceza almış olanlara ilişkin düzenlemeye göre, indirim, verilen her bir ceza için ayrı ayrı değil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus yapılacak. Ancak bir kişinin muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile, bu cezaların toplamı üzerinden yapılacak indirim 10 yılı geçemeyecek. 40 bin kişiye özgürlük Ceza indiriminden, 72 bin civarındaki tutuklu ve hükümlüden yaklaşık 40 bininin aşamalı olarak yararlanması bekleniyor. Tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından veya toplam hükümlülük sürelerinden on yıllık indirimi yapıldıktan sonra ceza süresi veya hükümlülük süresi dolmuş olanlar, iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın veya istemleri olmaksızın derhal, toplam cezaları on yıldan fazla olanlar ise tabi oldukları infaz hükümlerine göre fazla olan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilecekler. Cezaları 10 yıldan fazla olanlar ise indirimden sonra kalan süre kadar kaldıktan sonra cezaevinden çıkabilecekler. Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde, tutuklu bulunanlardan indirim kapsamı içinde bulunanların mahkemelerce, dosyası üst yargıda bulunanlarınki ise ilgili daireler ve üst yargı başsavcılıklarca hesaplama yapılarak tutukluluk hallerinin devamına ya da kaldırılmasına karar verilecek. Erteleme konusu suç kabahat ise bir yıl, cürüm ise beş yıl içinde bu kabahat veya cürüm ile aynı cins veya daha ağır bir fiili işlemezse, açılmış olan kamu davası ortadan kalkacak. Kimler yararlanamayacak? Şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine imkan sağlayan tasarı, bazı suçlardan alınan cezaları kapsam dışında tutuyor. Tasarıya göre, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile cumhurbaşkanına fiile tecavüz, ırza geçme, kötü muamele, çete kurma, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, çek senet sahteciliği, tehdit ve yolsuzluk tasarıda öngörülen indirimin dışında tutuluyor. Ayrıca, memurların devlet işlerinde işlediği mali suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve karapara aklama suçları da af kapsamı dışında. Askeri Ceza Kanunu’nun bazı maddelerince düzenlenen askeri suçlar ile orman yakma ve benzeri orman suçları indirimden yararlanmayacak. Kanunun yayım tarihinden sonra cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı disiplin cezası alanlar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine Dair Tüzük Hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı sürece, yasa hükümlerinden faydalanamayacak. Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanlardan, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmayanlara indirim uygulanmayacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93713
  % 0.46
 • 5.4285
  % -0.83
 • 6.1464
  % -0.74
 • 6.9891
  % -1.65
 • 212.203
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT