BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şiirden romana

Şiirden romana

“En Güzel Aşk Şiirleri” ile “Romancılar Konuşuyor”da şairlerimizin duygu dünyaları ile romancılarımızın sanat anlayışları yer alıyor.Şairler ve romancılar tarih boyunca daha güzel bir dünyanın oluşması için büyük gayret sarfettiler, ediyorlar. Duygularıyla yüreklerindeki ışıltıyı mısralara ve roman sayfalarına yansıtan edebiyatçılar, dünden bugüne, bugünden yarına kalıcı değerlerin hüküm sürmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Şairler, şiirlerinde aşkı sevdayı anlatırlar genelde. Çektikleri acıları, sevgililerine ulaşamadıkları zaman hissettikleri hüznü ifade ederler mısra mısra. En güzel, en temiz, en nezih aşklar denilebilir ki şairlerin aşklarıdır. Ki bu duygular çoğu zaman karşılıksızsızdır, bedelsizdir. Lâkin hasbidir, samimidir ve coşkuludur. Bu duygular, toplumun his dünyasına örnek olacak aşklardır. Servisimizin yönetmeni Özcan Ünlü bu yoldan hareketle “Ünlü Şairlerin En Güzel Aşk Şiirleri” isimli bir kitap hazırladı. Yunus Emre’den 1975 doğumlu Erdal Sarıçam’a kadar pek çok şair yer alıyor burada. Eser sadece klasik şairlerin şiirlerine değil, günümüz Türk şiirine mührünü vurmuş genç kuşağın temsilcilerine de sayfalarını açıyor. 1970’li yıllarda doğmuş olan ve fakat bugün birçok dergide şiirleri yayımlanan genç şairlerin çoğunu okumak ve kısmen de olsa tanımak mümkün. Türk şiirinin eski ve yeni ustalarının birer şiiriyle sayfalara konuk edildiği antoloji, gerçek şiiri arayanlar için önemli bir başvuru hüviyetinde. (Birey Yayıncılık, 0 212 5113369) Gece okumaları Türk düşünce hayatında romanın belirleyici rolü olmuştur. Tanzimat’la başlayan kimlik arayışları sırasında farklı düşünceleri temsil eden akım ve ideolojiler, başta roman olmak üzere edebiyatın diğer kollarıyla geniş kesimlere ulaştırılmak ve yaygınlaştırılmak istendi. Namık Kemal, Mizancı Murat, Ahmet Mithat Efendi, Samipaşazade Sezai gibi ilk romancılar tezlerini romanlarıyla Türk okurlarına sundular. Evlerdeki ‘gece okumaları’nda bu romanlar okundu aile boyu. Serveti Fünun döneminde modern romanın bizdeki ilk örneklerine şahit oluruz. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve diğerleri romanlarıyla okuyucuları etkilediler. Cumhuriyet döneminde Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay bu vadide ölümsüz eserler bıraktılar. Cumhuriyet’ten sonra Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir ve Tarık Buğra gibi romancılar, farklı ideoloji mensuplarının döne döne okudukları yazarlar oldu. Günümüzde de en çok okunan edebiyat türleri arasında roman, başı çekiyor. Dolayısıyla toplumu en çok etkileyenler arasında dün olduğu gibi bugün de yine romancılar var. Peki romancıların, romanları dışında anlatacakları şeyler yok mu? Var tabii, röportajlar da bu ifade yollarından biri. Servisimizin yönetmen yardımcısı Mehmet Nuri Yardım’ın, son 15 yıl içinde görüştüğü veya hayatta olmayan ünlü romancılarla ilgili çalışma yapanlarla mülakat yaptığı 53 romancı ve araştırmacı, “Romancılar Konuşuyor”da bir araya geliyor. Farklı açıklamalar Yazarlar, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verirken edebiyat dünyasına girişlerini, ilk okudukları kitapları, kendilerini etkileyen yazarları, sanat edebiyat görüşlerini de anlatıyorlar. Edebiyatın diğer türlerine duydukları ilgi, merakları ve hatıraları bize bu romancıları daha yakından tanıma fırsatı veriyor. Ve genel olarak farklı konular hakkındaki açıklamalarıyla Türk düşünce ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunuyorlar. Bu bakımdan “Romancılar Konuşuyor” yaşayan yazarların duygu ve düşünce dünyalarını edebiyat tarihine kalıcı kılmakla kalmıyor, Türkiye’nin geçirdiği fikrî merhaleleri de yansıtıyor bir bakıma. Roman okuyucuları, eserlerini okudukları yazarları bu kitapla daha yakından tanıma fırsatı bulabiliyor. Peyami Safa, Kemal Tahir, Cengiz Dağcı, Faik Baysal, Necati Cumalı, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Gülten Dayıoğlu, Mehmed Niyazi, Sevinç Çokum, Sebahat Emir, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Miyasoğlu, Selim İleri, Hasan Kayıhan ve daha onlarca romancı duygularını, düşüncelerini, ideallerini, hasretlerini ve projelerini anlatıyorlar. (Kaknüs Yayınları, 0 216 341 08 65 - 492 59 75) Şairler şöleni Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Şeyh Galip, Muallim Naci, Cenab Şehabettin, Aşık Veysel, Ömer Bedrettin Uşaklı, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Attila İlhan, Sedat Umran, Ümit Yaşar Oğuzcan, M. Zeki Akdağ, Bahaettin Karakoç, Ayhan İnal, Yavuz Bülent Bakiler, Hilmi Yavuz, Tahir Kutsi Makal, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Dilaver Cebeci, İsmet Özel, Mustafa Miyasoğlu, Arif Ay, Olcay Yazıcı, Mustafa Ruhi Şirin, Recep Garip, Ekrem Kaftan, Hasan Akay, A. Ali Ural, Adem Turan, Nurullah Genç, Ahmet Veske, Abdülkadir Karataş, İbrahim Tenekeci, Mevlana İdris Zengin. Romancılar geçidi Mehmet Rauf, Peyami Safa, A. H. Tanpınar, Kemalettin Tuğcu, Samiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Cengiz Dağcı, Vecdi Bürün, Faik Baysal, Necati Cumalı, Cengiz Aytmatov, Bahaeddin Özkişi, Muzaffer Buyrukçu, M. Necati Sepetçioğlu, Hekimoğlu İsmail, Gülten Dayıoğlu, T.Kutsi Makal, Üstün İnanç, Afet Ilgaz, Resulzade Anar, A. Günbay Yıldız, Mehmed Niyazi, Sevinç Çokum, Sabahat Emir, Alev Alatlı, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Miyasoğlu, Özkan Yalçın, Yahya Akengin, Durali Yılmaz, Selim İleri, Hasan Kayıhan, Ali Erkan Kavaklı, Şerif Benekçi, Muhterem Yüceyılmaz, Hurşit İlbeyi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT