BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ömrü ‘ates’ti

Ömrü ‘ates’ti

20’nci yüzyıl Türk edebiyatında kendine özgü bir yeri olan ºair ve yazar Ahmet Haºim hakkında bugüne kadar bir çok biyografi yayınlandı. Ne varki bunlar Hâºim’in hayatını, eserlerini vermekle yetindiler.20’nci yüzyıl Türk edebiyatında kendine özgü bir yeri olan ºair ve yazar Ahmet Haºim hakkında bugüne kadar bir çok biyografi yayınlandı. Ne varki bunlar Hâºim’in hayatını, eserlerini vermekle yetindiler. Hâºim’le ilgili ilk ciddi monografiyi mizaç olarak kendisine çok benzeyen Abdülhak ªinasi Hisar kaleme aldı. Bu sahadaki önemli ikinci eseri, Beºir Ayvazoğlu edebiyatımıza kazandırdı ºimdi de. “Ahmet Hâºim’in Hayatı, Sanatı, Estetiği ve Dramı” altbaºlığıyla sunulan kitap “Ömrüm Benim Bir Ateºti” adını taºıyor. Kitabın giriº bölümünde yazar, bizi Hâºim’in naif dünyasıyla tanıºtırıyor ilk olarak. “Melâli anlamayan nesle âºinâ değiliz” diyen ºairin âlemine buyur ediyor okuyucuyu. “Merdiven” ºairinin ºiir ve nesrinin hangi kaynaklardan beslendiğini görüyoruz. Ay doğanda hastalıklı annesiyle Dicle kıyılarında dolaºan marazî ve hisli çocuğun hayat serüveni oldukça hüzünlü. “ªi’r-i Kâmer”lere ilham kaynağı olan bu gece yürüyüºleri ºairin hayatında önemli bir dönüm noktası olarak yerini alacaktır. Estetik üzerine çalıºmalarıyla tanınan Ayvazoğlu, Hâºim’in arka plânda kalan “estetik hocalığı”na dikkat çekiyor bu arada. (Ötüken, 0 212 251 03 50)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT