BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa'da İslam

Avrupa'da İslam

Güney İspanya’da sekizyüz yıl hüküm süren İslam devletleri, Müslüman, Hıristiyan ve Musevî halklar arasında ender rastlanan birlik kurarak ilimde kültürde ve sanatta daha önce eşi görülmemiş bir kalkınma sağladı.Avrupa’ya medeniyet Endülüs’ten geldi: Sıfırın sırrı Avrupa’yı aydınlatan İslam güneşinin izini sürenler, Endülüste’ki bu görkemli ve aydınlık uygarlığa hayran oluyorlar. Bu uygarlığın içinde, bir ömür boyu Çin’den Maçin’e bütün dünyayı dolaşarak ilk gerçek seyahatnameleri bize miras bırakan İbn Battuta ve İbn Cübeyr’in izleri vardır. Avrupa’ya ilim Müslümanların Endülüste kurduğu muhteşem medeniyetle geldi. Dokuzuncu asırda Orta Avrupa’da kentler henüz tahta kulübelerden oluşurken, beşyüzbin nüfuslu Kurtuba’da 300 hamam vardı. Şehrin sokaklar aydınlanmış, kanalizasyon sistemi bile kurulmuştu. Kurtuba Avrupa’nın en büyük bilim ve sanat merkezi haline gelmişti. “Moors İn Spain “ (İspanya’da Müslümanlar) adlı kitabın yazarı Stanley Lane -poole Endülüs için şunları söylüyor. “Fransa’dan, Almanya’dan, İngiltere’den; Avrupa’nın her yerinden talebeler sanat, edebiyat ve müsbet ilim ve irfan çeşmesinden içmeye, akın akın bu çeşmeye geldiler” . “İslam ilmini okuyun” Barselona’da Diakonen Lupitus, Arapça’dan yapılan çevirileri okuması sayesinde gezegen ve yıldızları izleyebilen aracı kullanabilmiş ve 984’te Pirene dağlarının arka yakasındaki Hristiyan din kardeşlerine, dini çalışmalarını kolaylaştırmak için Müslüman bilimini okuma çağrısında bulunmuştu.Lupitus din kardeşlerine şöyle der: “Namaz vakitlerini bilmek, paskalya bayramının tarihini tahmin etmek ve dünyanın ne zaman batacağı işaretlerini görmek istiyorsanız, Müslümanların gezegenleri gözledikleri aracı kullanmak zorundasınız. Biz gezegenleri bulan araç dışında kesin hesaplamalarda daha kullanışlı yardımcı araçları Avrupalı Müslümanlardan aldık. Rakamları da onlardan aldık. Herşeyden sıfır rakamı matematiğe çok büyük bir hizmet verdi. Ondalık sistemde Müslümanlardan geçmiştir. Bu sistemin bulunuşundan 100 yıl sonra Muhammed bin Musa el Harizmi” Algorismos”adlı eserinde bu sistemin kullanma alanını genişletti. “O, Cebir ve Logaritma gibi matematik kollarının babası olmaya her açıdan hak kazanmıştı. Bu sistemde ilk kelime doğrudan Arapça “ al-Cabr” dan ikinci kelime de “Harizmi” den gelmektedir. Ortaçağ matematiğinde en büyük devrim sıfırın kullanılması olmuştur. O güne kadar kullanılan latin rakamlarında sıfır olmadığı için matematik işlemleri pek güç yapılıyordu. Ondalık sistemin Müslümanlardan alınmasıyla Avrupa bir keşişin deyimiyle “Tüm sayıların gaddarlığından kurtuldu”.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT