BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Demirbank da fona devredildi

Demirbank da fona devredildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankalar kervanına Cıngıllı Holding’e bağlı Demirbank da katıldı. Bankanın bir süredir yükümlülüklerini yerine getiremediği belirtildi. ParkBank’ın bankacılık izni de iptal edildi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Demirbank’ın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devretti, Park Yatırım Bankası’nın da bankacılık işlemleri yapma iznini kaldırdı. BDDK’dan yapılan yazılı açıklama Demirbank’ın fona devredilmesine yol açan etkenler ve nihai karar şöyle ifade edildi: “Fonlamadan kaynaklanan ve her gün katlanarak artan zararları özkaynaklarını aşan, yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen ve bu nedenle de Merkez Bankası piyasalarında işlem yetkisi kaldırılan, Merkez Bankası ve banka sisteminden kaynak sağlayamayan, dolayısıyla likidite krizine düşen ve bu durumu süreklilik arzetmeye başlayan, faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arzeden Demirbank T.A.Ş.’nin yönetimi ve denetimi, 4389 sayılı Yasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir.’’ Tasarruflar güvencede Açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun, yönetimi ve denetimi kendisine devredilen Demirbank T.A.Ş.’nin zararlarının, sermayesine tekabül eden tutardaki kısmını ödeyerek, bankanın hisse senetlerinin mülkiyetine, 4389 sayılı kanunun 14. maddesinin 5 numaralı fıkrasının (a) bendinin (ab) alt bendine dayanarak sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, Demirbank’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun sahipliği altında, bugünden itibaren normal faaliyetlerini sürdüreceği ve her türlü yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceği bildirildi. Demirbank T.A.Ş. ile ilişkide bulunan mudilerin ve diğer alacaklıların endişe etmelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığı da belirtildi. Amiral gemisi 193 şubeli Demirbank aktif büyüklükte en büyük 6’ncı, özkaynak sıralamasında ise Türkiye’nin en büyük 5’inci özel bankası ve “Cıngıllı Holding’in amiral gemisi konumunda”ydı. Türkiye’de halka açılan ilk bankalardan biri olan Demirbank’ın hisseleri, İMKB’nin yanı sıra Münih ve Frankfurt borsaları ile ABD’de aynı anda işlem görüyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT