BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nereden buldun?

Nereden buldun?

Bu sorunun mutlaka adresini bulması gerekiyor. Yaşadığımız acılar, türedi zenginler veya zenginlikler yüzünden. Servet, haksız kazançlarla el değiştirince ortalık yangın yerine dönüyor.Bu sorunun mutlaka adresini bulması gerekiyor. Yaşadığımız acılar, türedi zenginler veya zenginlikler yüzünden. Servet, haksız kazançlarla el değiştirince ortalık yangın yerine dönüyor. Şu son ekonomik depremde olduğu gibi. Bir müthiş buhranın içinden geçtik. Süreç, el’an da devam ediyor. Âniden patlak veren mali buhranın müsebbibi türedi zenginler. Türediler veya diğer adı ile nev zuhurlar, hiçbir ölçü tanımadan çalıp-çırparak cemiyeti soyup soğana çevirdiler. Zenginleşmeleri alın terinin, dürüstlüğün, helal-haram ölçüsüyle benzeri birçok hasletin mağlubiyeti oldu. Zira , üç gün önce cep delik, cepken delik dolaşanlar birden bire mala-mülke gark olup dövizlerle oynamaya başladılar. Servet haritaları yurdumuzun büyük şehirlerinden başlayıp Avrupalara, Amerikalara kadar uzanıyor. Bir sömürü çarkı döndüğü, kınanması, hesap sorulması gerektiği halde hadiseye köşe dönmece dendi, yapılanlar, göz açıklık sayıldı. Namusu ile çalışan, harama tenezzül etmeyerek çocuklarının boğazından tek lokma geçirmeden dişiyle-tırnağıyla hayat mücadelesi veren insanlar beceriksiz duruma düştüler. Diğerleri makbul oldu. İş bilen, iş bitiren onlardı. İtibar, çoğu görgüsüz bu kişilereydi. Baş köşelerde, en önlerde ağırlandılar. Öyle bir hayat böyle bir sonuç verdi. Şimdi yapılacak olan ders almaktır. Hem ders almak ve hem de hazırlık yapmak. Hesap sorulmazsa yarın beteri ile karşılaşırız. Kısa zamanda anormal şekilde zenginleşip topluma hükmetmek isteyenlerden hesap sorulma günüdür. Basit bir trafik kazası bile sorgulanırken onlar muaf kalmamalı. Devletin de hesap sorması lazım, şirketlerin de. Şirketler, nerde, kimlerle hangi yanlışlıkları yaptıklarını inceden inceye gözden geçirmeli, haksız kazanç edinenlerin yakasına yapışmalılar... Eğer, şu gün ciddî bir ameliyat yapılmazsa üçüncü kriz silip süpürür. Türedilerle akrabalarının hayatları didik didik edilmelidir. Tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenler, namuslu, dürüst insanın emeğini gasp edenler... Şu zorlukları yaşamamıza yol açanlar hesap vermelidir. Önce mali sorgudan geçmeliler sonra ceza sorgusundan. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalı. Kazanmak için sıcak ter dökmeyenler, soğuk terler dökmeliler. Dürüst insan “nereden buldun?” dendiğinde niçin gocunsun ki!.. Yarası olan gocunur. Şimdi hesap sorma vakti.
Kapat
KAPAT