BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yahudilikte oruç...

Yahudilikte oruç...

Yahudilikte oruç bazan nefsi kırma, bazan cefa vasıtası sayılırken, bazan da Allah’a yaklaşma vesilesi olarak kabul edilmektedir.Yahudilikte oruç bazan nefsi kırma, bazan cefa vasıtası sayılırken, bazan da Allah’a yaklaşma vesilesi olarak kabul edilmektedir. Yahudiler başlarına bir belâ geldiğinde oruç tutardı. Allahü teâlânın kendilerine azap ettiğine inandıkları veya kıtlık, vebâ, gibi musibetler başlarına geldiğinde geçici olarak oruç tutarlardı. Yahudilikte oruca başlama çağı, çocuk oniki yaş bir aylık olunca başlar. Yahudilikte tutulması gerekli görülmüş yegâne oruç, Yom-Kippur adı verilen kefaret orucudur. Yahudilerin en büyük ibâdet günlerinden olan Kippur, büyük oruç günü olarak kabul edilir. Yom-Kippur orucunun, Hz. Musa’nın Allah’tan buyruklarını almak üzere Tur Dağı’na gittiğinde Yahudilerin altın bir buzağıya tapmalarından ötürü ceza olarak tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu husus Tevrat’ta da yer almaktadır. Yahudiler Bâbil dönüşünden sonra, Kudüs’ün tahribi veya diğer kederli hadiselerle ilgili olarak, muntazaman dört oruç daha ihdas etmişlerdir. Yahudilerin mâruz kaldıkları âfet ve felâketleri hatırlatmak için tutulan oruç günlerine zamanla ilâve yapılmış; bazı küçük değişikliklerle Yahudilikte bu oruçların sayısı 25 güne ulaşmaktadır. Çeşitli ülkelerde yaşayan Yahudilerin, o memleketlere göre değişen mahallî oruçları da vardır. Bu oruçlar, o ülkede oturan Yahudilerin çektikleri ıstırapları dile getirir. Bununla beraber bazı Yahudi cemaatlerinin matem olmamak kaydıyla bir takım önemli kişilerin hayatlarındaki unutulmaz günlerin hatırasına oruç tuttukları da zikredilmektedir. Halka ağır gelen kanun ve emirleri protesto etmek, kuraklık ve kıtlık tehlikesinden kurtulmak için, hahamların yahudi cemaatinden oruç tutmalarını istedikleri de kaynaklarda yer almaktadır. Yine yahudilerce tutulan ve sadece et ve içki yasağının uygulandığı kısmî oruç günleri de vardır. Ayrıca evlenme gününde damadın oruç tuması umumî bir teamül halinde bulunmaktadır. Yahudilerde genel olarak oruç şafağın sökmesinden ilk yıldızın doğmasına kadar devam eder. Kefaret orucu (Yom-Kippur) ise bir akşamdan ertesi akşama kadar sürer.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT