BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bağ-Kur Kanunu’ndaki son değişiklikler

Bağ-Kur Kanunu’ndaki son değişiklikler

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nda 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklerden bazılarını çok kısa olarak önceden açıklamıştık.1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nda 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklerden bazılarını çok kısa olarak önceden açıklamıştık. Ancak sizlerden bu kararname ile getirilen değişiklikler konusunda gelen soruların yoğunluğunu dikkate alarak son değişiklikleri biraz daha ayrıntılı olarak ele aldık. Gelir vergisinden muaf olanlar Bağ-Kur’lu olabilecek. 616 sayılı KHK ile, Bağ-Kur Kanunu’nun 24. maddesine göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıklarının mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıklarının ise esnaf ve sanatkâr siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak şartıyla talep tarihinden itibaren başlatılacağı hükme bağlanmıştır. Böylece gelir vergisinden muaf olanlara Bağ-Kur sigortasına girme imkânı getirilmiştir. Bağ-Kur sigortalılığın sona ermesi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeyle de, gelir vergisinden muaf olanların esnaf ve sanatkâr sicilinden veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği tarihten, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akti ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten itiberen sigortalılıklarının sona ereceği ve sigortalılığı sona erenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorunda oldukları ifade edilmiştir. Noterler defter tasdikinde Bağ-Kur soracak Noterlere anılan kararname ile, Bağ-Kur Kanunu’na göre sigortalı olanların tutmakla mükellef oldukları defterlerin tasdiki sırasında, Bağ-Kur’a kayıtlı olduklarını ve prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve söz konusu belgeyi ibraz etmeyenleri ve bunlara ait sigortalılığa esas bilgileri en geç 3 ay içinde kuruma bildirmek yükümlülüğü getirilmiştir. Bankalardan kredi alırken Bağ-Kur borcu sorulacak Kamu kurum ve kuruluşlarına, Bağ-Kur’un talebi üzerine sigortalıların sigortalılık işlemlerine esas alınacak bilgileri vermek zorunluluğu getirilmiştir. KHK ,ile, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalara, 1479 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını ve bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi isteme ve belge istenenlere de bu belgeyi ibraz etmek yükümlülüğü öngörülmüştür. Buna göre, bankalardan kredi almak isteyen esnafın Bağ-Kur kaydı ve borcu olup olmadığı da sorulacak. Bağ-Kur kaydı olmayanlara veya borcu olanlara kredi verilmeyecek. Bilindiği gibi yabancı uyruklular 1479 sayılı yasaya göre Bağ-Kur sigortalısı olamıyorlardı. 169 sayılı KHK ile Bağ-Kur sigortalısı olmayan yabancı uyrukluların da 04.10.2000 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı olmalarına imkân tanınmıştır. Herhangi bir nedenle 3 ay içinde Bağ-Kur’a kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalıların kurumca re’sen kayıt ve tescil edileceği belirtilmiştir. Vergi daireleri de, Bağ-Kur sigortası kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerini mükellefiyetin tescil tarihinden, mükellefiyeti terkin edilenleri ise terkin tarihinden itibaren 3 ay içinde kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Ölüm aylığı süresi 5 yıl 1479 sayılı Kanun’un 41. maddesinde düzenlenen ölüm aylığından yararlanma şartlarında değişiklik yapılarak, en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olan sigortalıların ölümleri halinde, hak sahibi kimselerine ölüm aylığı bağlanacağı belirtilmiştir. Daha önce 3 yıl olan bu süre KHK ile 5 yıla çıkarılmıştır. İsteğe bağlı sigorta değişti İsteğe bağlı sigortalıların tescil talebinin, kuruma intikâl ettiği tarih itibarıyla isteğe bağlı sigortanın başlayacağı ve terk talebinin kuruma intikâl ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama ya da art arda 3 ay prim ödenmemiş olması halinde de son prim ödeme tarihi itibarıyla sona ereceği hüküm altına alınmıştır. Bağ-Kur’ a kayıt ve tescili yapıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren 3 yıl ve daha fazla süreyle hiç prim ödememiş olanların sigortalılık işlemleri, sigortalılık hakları saklı kalmak kaydıyla durdurulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT