BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Siyah Afrika’nın üzerine çöken felâket -2-

Siyah Afrika’nın üzerine çöken felâket -2-

Dünyanın fakir ülkelerinde her gün 50 bin kişi açlıktan ölürken zengin 16 ülkede her gün eğlence için 100 milyon dolar harcanıyor.Dünyanın fakir ülkelerinde her gün 50 bin kişi açlıktan ölürken zengin 16 ülkede her gün eğlence için 100 milyon dolar harcanıyor. Bir günlük eğlence masrafı 50 bin kişinin açlığını önleyebilir. 3 yıldır bir damla yağmur yağmayan Etiyopya’da ise her gün 10 bin kişi açlıktan ölmektedir. Açlıkla karşı karşıya kalan ve en fazla etkilenen Afrika’dır. Dünyanın en fakir 63 ülkesinde kişi başına günlük gelir 1 doların altındadır. Dünyada zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek derinleşmektedir. Şu anda 1’e 80 olan nispet 2025 yılında çok daha artacaktır. 1995 yılında ise en zengin yüzde 20 ile en fakir yüzde 20 arasındaki uçurum 1’e 30 idi. En zengin 225 kişinin toplam serveti dünya nüfusunun yüzde 47’sini meydana getiren 2 milyar 600 milyon kişiye eşittir. Ayrıca dünyadaki en zengin 15 kişinin toplam varlıkları siyah Afrika’nın gayri safi milli hasılasına eşittir. 6 milyarı aşan dünya nüfusunun yüzde 28’i aşırı fakirdir. Dünya genelinde 1 milyar 200 milyon insanın günlük kazancı 1 dolardan daha azdır. Buna karşılık 29 gelişmiş ülkenin gelir seviyesi bir yılda 12,5 milyar dolardan 27 milyar dolara çıkmıştır. ABD ve AB ülkeleri et ve gıda üretimini geometrik dizi olarak artırırken Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin hayvancılık ve tarım sektörünü IMF, krediler ve Dünya Bankası’nı kullanarak çökertmektedir. Kara Afrika’da 1987-1998 arasında yoksulların sayısı 80 milyon artmıştır. Dünya Bankası’nın verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 25’i yani 1 milyar 200 bin kişinin günlük kazancı ABD’de 1 adet hamburger, AB’de 1 kutu meşrubat fiyatına yetebiliyor. Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelerin çiftçileri düşük buğday fiyatları ile kâr şöyle dursun masraflarını karşılayamıyor. Arazisini satarak şehre göç ediyor. Satılan topraklar ise aracı kişi ve şirket, firmalar vasıtasıyla uluslararası şirketlerin eline geçiyor. Bu ülkelerin yakında Zimbabwe durumuna düşmesi muhtemeldir. Afrika ülkesi Zimbabwe’de verimli toprakların % 70’i 4 bin beyazın malıdır. Devlet İstatislik Enstitüsü’nün raporuna göre 40 yıl önce 1960’ta Türkiye’de kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 492 dolar, Japonya’nın 477 dolar idi. Bugün ise Türkiye’nin 2894 (6 kat artmıştır) Japonya’nın 36 bin 509 dolar (76,5 kat) artmıştır. Yunanistan 23, Portekiz 31, Güney Kore 53, Meksika 40 ve İspanya 40 misli kişi başına milli gelirini arttırmıştır. Misyonerler ise bu fakirliği istismar ederek gıda yardımı, iş bulma, göçmen belgesi ve oturma izni vererek, bazen de fuhşu kullanarak Hırıstiyanlaştırmaya devam etmektedir. Hırıstiyan Kiliseler Birliği’nin 2000 yılında hedefleri (yani Hırıstiyanlaştırma hedefleri) Türkler, Kafkas halkları, Arnavutlar, Sihler, Berberîler ve Hintlilerdir. “Birleşik Dua Yolu” isimli misyoner teşkilatın “MS 2000 and Beyond Movement” haritası ve bülteni. Afrikalı bir liderin şu sözü meşhurdur: “Batı Afrika’ya geldiğinde elinde (İncil) vardı. Bizim elimizde ise topraklarımızın tapusu, şimdi ise bizim elimizde İncil onların elinde topraklarımızın tapusu. Misyonerlik Hıristiyan Batı Emperyalizminin öncüleridir. Bu yıl Birleşmiş Milletler’de bine yakın din adamı toplandı. Afrikalı (Hıristiyan) Arşavük Ndungane şu itirafta bulundu: “Din, Afrika’da emperyalist fütuhat için kullanıldı. İnsanlarımız esir pazarında satıldı. Batı dinlerine geçmeye zorlandı. Geleneksel bölge dinleri yok edildi. Afrika dinlerin savaş alanı oldu.” Tanzimatla başlayan 1890’da sayıları 705’e yükselen misyoner (yabancı) okullar Osmanlıyı çökertti. Dün “Din elden gidiyor” diye Osmanlıyı yıkanlar bugün “laiklik elden gidiyor” şeklinde bizi bölmek istiyorlar. Uyanık olalım!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT