BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yol ayırımındayız

Yol ayırımındayız

Avrupa’nın neresindeyiz? sorusunun cevabı, ne içindeyiz, ne dışında şeklindedir. Avrupa Birliği’ne girmediğimiz ihtimalini değerlendirelim: Türkiye’yi bölmek isteyenler azacaklardır.Avrupa’nın neresindeyiz? sorusunun cevabı, ne içindeyiz, ne dışında şeklindedir. Avrupa Birliği’ne girmediğimiz ihtimalini değerlendirelim: Türkiye’yi bölmek isteyenler azacaklardır. Tabiatiyle bölemiyeceklerdir. Fakat bize yüz milyarlarca dolara mâl olacak, bizi demokrasiden uzaklaştıracak bir ortam oluşacaktır. Türkiye dışarıdan ekonomik destek değil, köstek görecektir. Çok nüfuslu, yoksul ülkelere yaklaşacağız. Türk âlemi ile râbıtalarımız gevşeyecek yahut kopacaktır. Birleşik Amerika ile çok fazla uyum sağlamaya mecbur kalacağız. Böylesine bir yoksulluk ve perişanlık içinde başta dilimiz, bütün millî kültürümüz gerileyecektir. Muâsır medeniyetin sadece lâfını edip hayalini kurmakla avunacağız. Türkiye’de iki parti iktidar mücadelesi yapacaktır: Dışarıya kapalı, hiç değilse dışarıya karşı şüpheyle bakan, ekonomide devletçi, muhafazakâr bir parti. Dışarıya açılmaya çabalıyan, liberal bir parti. Bunların çekişmesi epey yılımızı alacaktır. Sonunda liberaller kazanır. Avrupa Birliği’ne girmek azmini gösterebilirsek, Türkiye’yi bölme tasavvurları tavsar, silinmese bile fantezi hâline gelir, marjinalleşir, hattâ fantastik bulunur, tehlike olmaktan çıkar. Ekonomide, yeterli veya yetersiz, ama mutlaka dış destek alırız. Yoksulluktan kurtulmak ümidi artar ve sonunda mutlaka kurtuluruz. İç çekişmeler asgarîye iner. Çeteler, mafya, yolsuzluk ortadan kalkar. Bir yol daha var: Avrupa düzenini, ekonomisini, demokrasisini, hukukunu, insan haklarını, rejimini, kesin bir programla uygulamaya geçeriz. Türk’ü, lâfla değil, gerçekten çağdaş insanlık nimetlerine lâyık görürüz. O zaman Avrupa Birliği’ne girip girmemek bize vız gelir. Bizim görüşümüz budur. Tabiatiyle ve öncelikle ekonomik kriz belâsından kurtulmamız gerekiyor. Şartlı Salıverme’nin başımıza neler açacağını da bilmiyoruz. Bu arada komünizmin hortladığına dikkat çekmek istiyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT