BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Uyum üç yılda

Uyum üç yılda

Ulusal program gereğince Türkiye şantiyeye dönecek... Köklü değişiklik DPT’nin hazırladığı taslakta, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda köklü değişime gidilecek, bankacılıktan tarım politikasına, tekstilden otomotive birçok alanda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirilecekDevlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı Katılım Ortaklığı Belgesi’nin son haliyle ilgili Ulusal Program Taslağı, Hükümet’e havale edildi. TBMM’de bu hafta görüşülmesi beklenen taslak, KOB’un kısa ve orta vadeli önceliklerini 31 Aralık 2003’e kadar bitirme teminatı veriyor. Avrupa Komisyonu tarafından açıklandıktan sonra AB Genel İşler Konseyi’nde kabul edilen ve Nice Liderler Zirvesi’nde onaylanan Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) üzerine Devlet Plânlama Teskilâtı’nın (DPT) hazırladığı Ulusal ProgramTaslağı’nın önümüzdeki hafta Meclis’e sevkedilmesi bekleniyor. Taslakta kısa vadeli önceliklerin en geç 31 Aralık 2001, orta vadeli önceliklerin ise 31 Aralık 2003’te bitirilmiş olması gerektiği vurgulanıyor. Ulusal Program’da üç ayrı başlıkta ve 28 bölümde toplam bin 28 sayfada toplanan hedef ve ev ödevlerine 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı temel teşkil ediliyor ve ilkeleri ile politikaları hedef alınıyor. Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve politik alanlarda köklü değişimlere gidileceğinin işaretini veren taslak, AB ile ilişkilerin anayasaI sayılan 1963 Ankara Antlaşması’nın 28. Maddesi’nce öngörülen nihaî aşamaya girildiğine dikkat çekiyor ve KOB’un ana hedeflerini şöyle sıralıyor: “Pekiştirilmiş siyasi diyalog, uyum izleme mekanizması, Türkiye’nin diğer aday ülkelere yönelik tüm AB program ve kuruluşlarına katılımı, Mali yardımların tek çerçeve kapsamına sokulması.” Programda KOB’da yer alan kısa ve orta vadeli önceliklerin nasıl yerine getirileceği ayrıntısıyla belirtiliyor ve AB ile entegrasyonun ne tür hazırlıklar içerisinde tamamlanacağı anlatılıyor. Ayrıca Türk mevzuatında yapılacak değişiklik ve yeniliklerle uyum için gerekli beşerî ve malî kaynaklar üzerinde de bilgi veriliyor. İnsan haklarına öncelik Türkiye’nin öncelikleri arasında AB müktesebatına uyum yolunda idarî yapının düzenlenip geliştirilmesi ve öncelikler takvimi de yer alıyor. Üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesinin Kopenhag Kriterleri’nin yerine getirilmesinden geçtiği ve demokratikleşme alanındaki eksikliklerin giderilmesi ile insan haklarının iyileştirilmesine öncelik verilmesine bağlı olduğu vurgulanıyor. AB’ye destek mesajı AB’ye de uyarılar yapılırken, üyelik sürecinin AB malî destek ve yardımı olmadan gerçeklestirilemeyeceği mesaji verilen Ulusal Program, Türkiye’yi A’dan Z’ye bir şantiyeye dönüştürecek ve hemen her alanda Avrupa standart ve değerlerine uyum sağlanabilmesi için büyük bir zihniyet, mevzuat değişikliği yapılmasına yol açacak.
Reklamı Geç
KAPAT