BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa Birliği ve bilinmesi gereken gerçekler

Avrupa Birliği ve bilinmesi gereken gerçekler

Şu anda Avrupa Birliğini teşkil eden ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya (4 büyükler) ve İsveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, İspanya, Portekiz, Avusturya ve Yunanistan (11 küçükler) olmak üzere 15 ülkeden ibarettir.Şu anda Avrupa Birliğini teşkil eden ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya (4 büyükler) ve İsveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, İspanya, Portekiz, Avusturya ve Yunanistan (11 küçükler) olmak üzere 15 ülkeden ibarettir. Üyelik için sırada bekleyen Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Malta ve Türkiye olmak üzere 13 ülkedir. Maalesef 12 ülke ile üyelik görüşmeleri başlamıştır ve hiç birinin önüne de önşartlar konmamıştır. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’yi genelde Avrupa’nın bir parçası olarak görüyorlar. Fakat Türkiye’yi özde kendilerinden farklı olduğunu düşünmektedirler. Din ve kültür farkı yanında geçmişte kalan Selçuklu ve bilhassa Osmanlı ile Avrupa’nın medeniyet çatışması ve asırlardır devam eden Haçlı zihniyeti ve şuur altında gizlenen Türk ve İslâm düşmanlığı ile Türkiye’yi kendi içlerine almak istemiyorlar. AB bir Hıristiyan kulübü ya da katedralidir. Avrupa Birliği’nde muhtelif komisyonlarda temsil, nüfus esasına göredir. Almanya’nın eski başbakanlarından Schmidt eserinde, Türkiye’nin AB’ye kesin olarak alınmamasını uzun uzun gerekçelerle tavsiye etmektedir. Ve 21. Asrın ikinci yarısında Türkiye’nin nüfusunun Almanya ile Fransa’nın toplam nüfusundan fazla olacağı ihtimalini vurgulamaktadır. Avrupa bugünkü nüfus ve yüzölçümüne sahip ve yakın gelecekte Avrupa’nın Rusya’dan sonra en kalabalık, orta gelecekte ise de Rusya dahil Avrupa’nın muhtemelen en kalabalık ülkesi olacak Türkiye’yi asla almazlar. Bazı siyasiler, bürokratlar maalesef tarih ve strateji ilminden mahrumdurlar. Halihazırda Avrupa Birliği içinde gizli değil aleni güç, iktidar ve liderlik kavgası vardır. Almanya ile Fransa açıkça, İngiltere ve İtalya ise gizlice AB’nin patronu olma mücadelesi vermektedir. Bu 4 ülke bilhassa başta Almanya ve sonra Fransa kendilerine rakip olacak bir Türkiye’yi asla istemezler. AB’nin ve bilhassa 4 büyüklerin (Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya) ve devletinin temelini Türk düşmanlığı ve Türkiye aleyhine kendi emperyalist genişleme esasına oturtan Yunanistan’ın, Türkiye ile ilgili AB politikası gayet nettir. Bu ise Türkiye çeşitli bahanelerle AB kapısında bekletilsin. Ama asla bu kapıdan ayrılmasındır. AB güçlü Türkiye istemiyor. Güçlü bir Türkiye’yi ise içine sindirmesi kendi milli menfaatlerine ters düşer. AB’nin yeni politikası Yugoslavya’nın dağıtıldığı gibi Türkiye’yi bölmektir. Bölünmüş Türkiye’yi AB güle oynaya kabul eder. Ama şu andaki ve bilhassa gelecekteki güçlü Türkiye’yi içine sindiremez. Belki de çok az kişinin bildiği jeopolitik ve jeostratejik bir gerçek vardır. Türkiye Avrupa Birliğine tam üye olursa Avrupa Birliği Avrasya Birliği’ne dönüşür. AB’nin odak noktası yani ağırlığı Almanya ve Fransa’dır. Şayet Türkiye AB’ye girerse, ağırlık Türkiye’ye kayar. Bazı hayalperest siyasiler bu gerçeği göremeseler de AB’nin liderliğine oynayanlar (Almanya ve Fransa) bunun farkındadır. Almanya ve Fransa geçmişte olduğu gibi bugün de emperyalist hayaller peşindedir. Balkanlar başta olmak üzere Osmanlı’dan ayrılan ülke ve bölgelerde ilk icraat Türk nüfusu ve Türk kültür varlıklarını imha olmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT