BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FP davası başlıyor

FP davası başlıyor

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın açtığı Fazilet Partisi’nin kapatılma davasını bugün ele alacak.Anayasa Mahkemesi, FP’nin kapatılması istemiyle açılan davayı görüşmeye bugün başlayacak. Mahkeme öncelikle, Siyasi Partiler Kanunu’nun 103. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırılığını ele alacak. Anayasa’ya aykırılık ciddi bulunmazsa Yüksek Mahkeme, kapatma davasını ara vermeden görüşecek. Yüksek Mahkeme, Anayasa’ya aykırılığı ciddi bulursa, bunu karara bağlayacak. Eğer mahkeme, 103. maddenin ikinci fıkrasını iptal ederse, önce gerekçeli karar yazılacak ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, kapatma davasını görüşmeye devam edecek. Anayasa Mahkemesi, FP’nin kapatılıp kapatılmayacağını ve kapatma kararı verirse, hangi milletvekillerinin milletvekilliğinin düşeceğini kararlaştıracak. Vural Savaş’ın itirazı Mahkeme, dava devam ederken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan veya FP’den bilgi ve belge isteyebilecek. Başsavcı Vural Savaş’ın Anayasa’ya aykırılığını ileri sürdüğü 103. maddenin üst başlığı, “Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olması hali”ni düzenliyor. Maddenin birinci fıkrası, “Bir siyasi partinin Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı eylemlerin odak halini oluşturup oluşturmadığı hususu, Anayasa Mahkemesi’nce belirlenir” hükmünü içerirken, ikinci fıkrası da “odak olmanın” kriterlerini düzenliyor. Bu fıkra şöyle: “Bir siyasi parti; birinci fıkrada yazılı fiiller o partinin üyelerince yoğun şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu veya Meclis’teki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.” Savaş, dava açıldıktan sonra getirilen bu düzenlemenin de Anayasa’ya aykırı olduğunu, “odak olma” kriterinin Anayasa Mahkemesi’nce belirlenebileceğini, ancak getirilen düzenlemenin, bu yetkiyi ortadan kaldırdığını esas hakkındaki görüşünü bildirirken dile getirmişti. Anayasa Mahkemesi, Başsavcı’nın Anayasa’ya aykırılık savını yerinde görür ve 103. maddenin ikinci fıkrasını iptal ederse, hem FP, hem de HADEP’in kapatılması istemiyle açılan davada bu partilerin odak haline gelip-gelmediğini hiçbir kritere bağlı kalmadan kendisi belirleyecek. Başsavcı Savaş, 7 Mayıs 1999’da FP’nin, “kapatılan RP’nin devamı olduğu” ve “laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle, kapatılması istemiyle dava açmıştı. Savaş, kapatma davasından bir gün önce istifa eden Aydın Menderes dışındaki tüm FP’li milletvekillerinin milletvekilliğinin düşürülmesini de istemişti. Davada daha sonra FP ön savunmasını vermiş, Başsavcı Savaş da esas hakkındaki görüşünü bildirmişti. FP, esas hakkındaki savunmasını yazılı olarak bildirdikten sonra, FP yetkilileri Mahkeme’de sözlü savunma, Savaş da sözlü açıklama yapmıştı. Bütün bu sürecin ardından, davanın raportörü Doç. Dr. Mehmet Turhan tarafından tamamlanan rapor, adli tatilden önce heyet üyelerine dağıtılmıştı. Mahkeme heyeti Anayasa Mahkemesi Heyeti Başkanı Mustafa Bumin, Başkanvekili Haşim Kılıç, üyeler Ali Hüner, Yalçın Acargün, Fulya Kantarcıoğlu, Tülay Tuğcu, Rüştü Sönmez, Ahmet Akyalçın, Mahir Can Ilıcak, Ertuğrul Ersoy ve Sacit Adalı’dan oluşuyor. Davanın asıl üyelerin katılımıyla başlamasını beklediklerini bildiren Başkanvekili Kılıç, davanın görüşülmesi sürecinde mazaretleri nedeniyle katılmayan asıl üye olursa, yedek üyelerin katılabileceğini hatırlattı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT