BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa Birliği ve bilinmesi gereken gerçekler -2-

Avrupa Birliği ve bilinmesi gereken gerçekler -2-

Geçmişte olduğu gibi bugün de Ermeni ve Rumlar, Yunanlılar bizi yıpratmak için kullanılmaktadır.Geçmişte olduğu gibi bugün de Ermeni ve Rumlar, Yunanlılar bizi yıpratmak için kullanılmaktadır. 11 ilimizde Batı Ermenistan kurmanın mümkün olamayacağını AB, ABD, Ermenistan bilmektedir. Ama Ermeni politikacılar, Ermeni kuruluşlar bu hayal ile kullanılırken; kullanılan Ermeni lider, politikacı ve kuruluşlardan Ermeni zenginlerden kasalarına akan paralardan ve iktidarı için onlardan faydalanmaktadır. Kullanan da kullanılan da Ermenileri istismar etmektedir. Ve bu menfaat çarkı bir asra yakındır işlemektedir. Birinci Dünya Savaşında Rus Dışişleri Bakanının sözü manidardır: “Ermenistan’ın kurulmasını istiyoruz. Ama Ermenisiz Ermenistan istiyoruz.” Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu işgal edilmiş idi. İşgalci Fransız ordusunda onbinlerce gönüllü Ermeni militan bulunuyordu. Adana’yı işgal eden Fransız birliklerinde bulunan Ermeni militanlar bir gün Adana Vilâyet Konağındaki Fransız bayrağını indirip Ermeni bayrağını çektiler. Fransız komutan Ermenilere hakaret eden bir konuşma yaptı ve “Burayı siz Ermeniler için değil, Fransa’nın gelecekteki dünya hakimiyeti için aldık” sözü unutulmamalıdır. İkinci Dünya Savaşını çıkaran Hitler, Alman İmparatoru İkinci Wilhelm’in plânını geçrekleştirmek için çıkardı. Ve tarihçilere göre Birinci Dünya Savaşı da bu plân için çıkarıldı. Aktör ve piyonlar değişik olabilir. Ama senaryonun hazırlanış hedefi bu idi. Avrupalıların “Büyük Oyun” dedikleri II. Wilhelm Plânı nedir? Bu çılgınca hayâl şudur: Almanya doğuya doğru ilerliyerek Balkanları, Karadeniz kıyılarını ve Kafkasya’yı aldıktan sonra; sıra Ortadoğu’ya gelecektir. Ortadoğu’nun petrollerini ele geçirdikten sonra Osmanlı ve İran’ı yıkıp Orta Asya’ya uzanacaktır. Afganistan üzerinden Hindistan’a girip İngilizleri buradan kovacak. Dünya hakimiyetini ele geçirip İngiliz ve Batı’nın egemenliğine son verecektir. Hitler de bu hayâl peşinde idi. ABD’nin İngiliz ve Rusların yanında yer alması ile bu hayâl gerçekleşmedi. İki güç arasında sıkışan Almanya ve Fransa doğuya yayılmanın tek başına olmayacağını anladılar. İki rakip güç anlaştılar ve ayrıca Avrupa’nın diğer ülkelerinin de desteğini alarak târihi emellerini AB vasıtasıyla gerçekleştirmek peşindedirler. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Balkanlar’da bir otorite boşluğu meydana gelmiştir. Yugoslavya’yı bu iki güç böldü (Bilhassa Almanya). Yine Sırpları kullanarak Bosna-Hersek ve Kosova’da soykırımı bu güçler plânladılar. Arnavutluk’ta Türk taraftarı Berişa’yı banker krizi ile devirip Yunan asıllı bir lidere emaneten bıraktılar. Balkanlarda Mark hakimiyeti vardır. Dolar kullanılmaz haldedir. AB ilk önce “Katolik Birliği” halinde kuruldu. (Roma Antlaşmasıyla). Sonradan diğerlerini de aralarına aldılar. İlk önce Avrupa Topluluğu olarak ekonomik birlik idi. Zamanla Avrupa Birliğine dönüştü. Gelecekte ise gevşek bir konfederasyon yapısı altında Avrupa Devleti olarak süper güç haline gelerek; Almanya’nın Doğuya ilerleme (Büyük Oyun) hayâli ile, De Gaulle’ün Atlantik’ten Ural Dağları’na kadar Fransa liderliğinde Büyük Avrupa hayâli AB sayesinde gerçekleşmiş olacaktır. AB’nin iki büyük patronu Almanya ve Fransa târihi emellerini AB vasıtasıyla gerçekleştirme yoluna giderken; Türkiye’yi bir engel gibi görüp, AB’ye çeşitli mazeretlerle almazlar. Ve bu iki ülke nasıl ki, Yugoslavya’yı böldü ise şimdi de Türkiye’yi bölme peşindedir. Türkiye AB kapısında beklerken, ellerine vurulmak istenen zincirleri kırarak yeni alternatifler aramalıdır. AB yetkililerinin sözlerine değil, fiillerine bakmalıdırlar. Bugüne kadar parlak sözlerle çok aldatıldık. Fransa Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu Başkanı François Loncle’nin ifadesine göre: “Târihi ve coğrafi özellikleri dikkate alınınca Türkiye AB’ye hiçbir zaman giremez.” Bunun açıkça mânâsı Fransa ve emperyalizmine Türkiye engeldir. Başta İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda ve Belçika açık denizlerde sağladıkları hakimiyetler neticesinde Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya’da sömürgeler kurmuşlar ve bu sömürgelerin servetlerini kendi ülkelerine getirerek zenginleşmişler ve dünyayı Avrupa’dan idare eder hale gelmişlerdir. Sonradan ortaya çıkan Almanya ve İtalya da sömürge sahibi olmak isteyince, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları rekabet sebebiyle çıkmıştır. Sömürgecilik savaşı dünya hakimiyetine dönüşmüştür. Avrupa Birliğine çeşitli açıdan baktığımızda demokratik birlik görüntüsünde ama perdenin arkasında ise Almanya ile Fransa’nın dünya hâkimiyetine bir vasıtadır. AB Türkiye’yi almamak için birçok engel çıkaracaktır. Batı’nın istediği ise, ne isterlerse kabul etmemizdir. Bu ise bir milletin onuruna yakışmaz. AB’nin isteklerini kabul etsek, yenileri bunu takip edecektir. AB’nin iyi niyetli olduğuna inananların, iyi niyetine ben inanmıyorum...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98991
  % 0.53
 • 5.5628
  % -2.49
 • 6.4211
  % -2.84
 • 7.3095
  % -2.49
 • 219.503
  % -1.98
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT