BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Güçlü ve hızlı bir yasama ve yürütme

Güçlü ve hızlı bir yasama ve yürütme

Yaşadığımız olumsuzlukların birinci sebebi, yasama ve yürütmenin zaafından kaynaklanıyor. Bunu kaç defa yazdık.Yaşadığımız olumsuzlukların birinci sebebi, yasama ve yürütmenin zaafından kaynaklanıyor. Bunu kaç defa yazdık. Yasama ve yürütmenin boşluğunu yargı ve bürokrasi yani atanmış organlar doldurmaya çalışıyor. Böylece denge bozuluyor. İradesi münakaşa edilemez en yüce Devlet organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çankaya’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin düzeltmelerine, itirazlarına muhâtab ve muhtaç bulunmasının mânâsını kavramış değildir. Reform meclisi gibi işlemiyor. Gelecek seçimlere 400 milletvekili sayısı ile gireceğini, o zamana kadar birkaç bin Meclis görevlisini azaltacağını ve bütün milletvekili lojmanlarını satacağını ilân etse, yer yerinden oynar, büyük prestij kazanır (milletvekillerine nakden mesken ödeneği verilebilir). Bu gibi -aslında hiç radikal sayılmayacak- hususlar konuşulmuyor bile. İnkılâpçılık ruhunda bırakınız Atatürk’ü, Sultan Mahmud, Reşid Paşa, hattâ Sultan Selim yeteneğini kaybettik. Yürütmeye gelince, bu sayıda bir Bakanlar Kurulu akla ziyandır. Tedbirler zamanında alınmıyor, ağır karar verebilen birkaç bürokrata bırakılıyor. Ekonominin ve dış politikanın nereye gittiği kestirilemiyor. Krizler oluşuyor. Gümrük Birliği’nden ve Helsinki’den bu yana reform yapmaksızın Nice’e giderseniz, ülkemiz Slovakya ve Slovenya, Romanya ve Bulgaristan’ın gerisine düşer. Meselâ fiilen uygulamadığımız ve bütün Avrupa kıt’asında yasaklanmış idam cezasını niçin kaldırmadığımızın pratik ve pragmatik bir açıklaması yoktur, sadece safsatası vardır. Evvelki gün Yargıtay Başkanı, bu hususa tekrar işaret etti ve AB normlarına uygun ve AB kriterlerine aykırı bulunmayan yeni bir Anayasa için tekrar uyardı. Hiçbir dış güç bizi çağdaş uygarlığın 10 yıl veya 50 yıl gerisine atamaz. Bunu, 200 yıldan bu yana yaptığımız gibi, sadece biz irtikâb edebiliriz. Bugün kendimize gelelim, yarın kendimizi bambaşka ufuklarda buluruz. Ama, ufuk sahibi olmak şarttır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT