BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zekâtın hikmetleri

Zekâtın hikmetleri

Aslında zekât, hicri yıl dolunca verilir. Zekâtın daha çok Ramazan ayında verilmesi âdet haline getirildiğinden, zekât ile ilgili bilgilerin verilmesi de bu ayda adet haline gelmiştir.Aslında zekât, hicri yıl dolunca verilir. Zekâtın daha çok Ramazan ayında verilmesi âdet haline getirildiğinden, zekât ile ilgili bilgilerin verilmesi de bu ayda adet haline gelmiştir. Zekâtın bu ibadet yönünün yanısıra gerçekleştirdiği bir çok ruhî, ahlâkî ve insanî yüce hedefleri, hikmetleri vardır. İslâmın ilk asırlarından itibaren zekât vecibesini yerine getiren müslümanlar zekâtın fert ve cemiyet hayatında gerçekleştirdiği bu hedeflere de ulaşmışlardır. Bu hedefler sadece maddî veya sadece ruhî değildir. Bunlar hem maddî ve hem de ruhîdir. Ayrıca bu hedefler sadece ferdî veya sadece sosyal da değildir. Ferde ait hedefleri yanında cemiyete ait olanları da vardır. Zekât, sadece fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yapılan bir yardımdan ibaret değildir. Zekat, insanı maddenin üzerine çıkarmakta, onu maddenin kölesi değil, efendisi haline getirmektedir. Bu bakımdan İslâmın zekât vasıtasıyla, zekât alan kimselere yönelik hedefleri olduğu gibi, zekât verenlere yönelik hedefleri de vardır. Böylece zekât, vergi vereni sadece bir kaynak olarak gören vergilerden farklı bir malî yükümlülük olmaktadır. Kur’an-ı kerîm’de, “Onların mallarından zekât al ki bununla onları temizleyip yüceltesin.” Bu iki kelime yani temizleme ve yüceltme maddî-manevî her türlü temizleme ve yüceltmeyi içine aldığı bildirilmiştir. Zekât kişiyi, temizleyip yücelttiği gibi cimrilikten de temizler, kurtarır. Cimrilik insan ruhunda var olan öyle bir huydur ki, kişi bu duyguyla sahip olduklarından yalnız kendisi yararlanmak, başkalarına hiç kaptırmamak ister. Kur’an-ı Kerîm’de “İnsanoğlu pek cimridir” buyurularak bu huya işaret edilmiştir. İşte zekât kişiyi bu hastalıktan kurtaran etkili bir ilâçtır. Allahü teâlânın emrine uyarak her sene elindekinin bir kısmını hak sahibi kimselere veren kimse, başkalarına vermeye alışır; maddenin ve menfaatin esiri olmaktan kurtulup onlara hâkim duruma gelir. Böylece kişi Allahü teâlâdan başka hiçbir kimseye kölelik etmemiş olur. Kur’ân-ı kerîmde “Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” buyuruldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT