BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Danışmanlık şirketlerinin etkinliği

Danışmanlık şirketlerinin etkinliği

Birçok ülkede ekonomiden sorumlu bakanların, kamu kuruluşlarının, devlet organlarının, yerel yönetimlerin ...Birçok ülkede ekonomiden sorumlu bakanların, kamu kuruluşlarının, devlet organlarının, yerel yönetimlerin, özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının zor duruma düşmesi halinde ya da geleceğe yönelik kritik kararlar alma aşamasında danışmanlık şirketlerinden yararlanması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Danışmanlık şirketleri, günümüzde sadece finansal ve ekonomik konulara el atmakla kalmamakta, firmaların ve devletlerin daha olumlu bir görünüme sahip olmasına da yardımcı olmaktadır. Ayrıca, ulusal veya uluslararası etkinliğin arttırılmasında, finansal planların hazırlanmasında, sermaye akımlarının düzenlenmesinde, yatırım kararlarının alınmasında sanayileşmiş ülkelerdeki yöneticiler, danışmanlık şirketlerinden büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerdeki sorumlular da danışmanlık kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanma zorunluluğunu fazlasıyla duymaktadırlar. Yeni teknolojilerde danışmanlık Yeni teknolojilerin uygulamaya konması özellikle internetin her alanda devreye girmesiyle danışmanlık kuruluşlarının öneminin azalacağını zannedenler yanılmışlardır. Bazı alanlarda piyasadan çekilmek zorunda kalan danışmanlık şirketleri, sadece yeni koşullara ayak uyduramayan ve gelecekteki gelişmeleri iyi hesaplayamayan bir gruptan oluşmuştur. Nitekim Amerika’da bundan 10 yıl önce yüksek teknoloji ve bilgisayar konusunda önde gelen şirketlerin yerini bugün yenilerinin almasının temel sebebi, sektördeki yoğun rekabet koşullarına, birim maliyetlerin düşürülmesine, hizmet etkinliğinin arttırılmasına bağlanabilir. İşin ilginç yanlarından biri, Uzak Doğu ülkeleri yetkililerinin ve bölgedeki büyük kuruluşların danışmanlık şirketlerinden Batılılar gibi yararlanması, girişimlerinde kârlılık düzeyini esas almalarıdır. Japonya, Güney Kore, Tayvan, Çin başta olmak üzere birçok ülke, danışmanlık kuruluşlarının önemini kavramıştır. Bu doğrultuda, 1990’dan itibaren altyapıyı oluşturacak mali planlar çizmişler, Amerika’daki Silikon Vadisi’ne benzer yatırımları başlatmışlardır. Bilgisayar teknolojisinin esasını oluşturan “chips” üretimi için en azından 1 milyar dolar gerekmektedir. Amerika’daki kuruluşlar bu miktarı tahvil ve hisse senedi piyasalarından karşılamaya çalışırken, Uzak Doğu ülkeleri, dış yatırımlara vergi muafiyetinde, yetişmiş ucuz işgücüne ve çeşitli sübvansiyonlara önem vermişlerdir. Sektörün önde gelen kuruluşlarından Samsung, Hyandui, LG şirketlerinin birim maliyetlerini düşürme yönündeki stratejileri üniversitelerdeki derslerde örnek vak’a metodu olarak takdim edilmektedir. Türkiye’nin ihtiyacı Danışmanlık şirketleri, ülkelerin ve şirketlerin geleceğe yönelik yararlarını ve kârlılık düzeylerini arttırabilmek için geçmişte hayal dahi edilemeyecek girişimlerin başlatılmasına önayak olmuşlardır. Örneğin, Çin’deki işgücünü, Tayvan’daki sermaye birikimini ve Amerika’daki teknolojik gelişmeleri bir araya getiren Motorola ve NEC şirketleri, Shangay ve Tranjan bölgelerinde 4 milyar dolara yakın yatırım yapmışlardır. Benzer girişimler, bölgede çalışma yapmak isteyen bankalar ve finansal kuruluşlar için geçerli olmuş, Asya Krizi sonrası hızla artan birleşmelerde ve evliliklerde etkin rol oynamışlardır. Sözü edilen amaca yönelik çalışmalar yapan, müşterilerinin saygınlık düzeyini arttıran bu kuruluşlar, uluslararası düzeyde de fevkalade öneme sahip fonksiyonlar icra etmektedirler. Bizde de IMF ve Dünya Bankası önerileri doğrultusunda başta THY, Telekom olmak üzere, birçok kamu kuruluşunu özelleştirmek zorunda kalan yetkililerimiz, ülkemizdeki seçkin danışmanlık kuruluşlarının yanı sıra, Orta Avrupa’da ve Uzak Doğu’da başarılı sonuçlar elde eden müesseselerden yararlanmalı, ülke çıkarlarını koruyacak politikalar izlemelidirler. Ayrıca, fona devredilen bankaların yanısıra birleşerek büyüme arzusu gösteren finansal kuruluşlara ülkemizdeki danışmanlık kuruluşlarına ilaveten uluslararası müesseseler de yardımcı olabilirler. Yeter ki, başarılı olanları seçip onların tecrübelerinden yararlanalım. Artık kaz gelecek yerden tavuk esirgenmemesi gerektiğini öğrenmeliyiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT