BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Misyonerlik faaliyetleri ve gerçekler -2-

Misyonerlik faaliyetleri ve gerçekler -2-

Patrick Johnson’un hazırladığı “Operation Word” isimli esere göre: “Türkiye’de yaşayan 14 azınlık grubunun diline İncillerin tercümesi yapılmıştır.



Patrick Johnson’un hazırladığı “Operation Word” isimli esere göre: “Türkiye’de yaşayan 14 azınlık grubunun diline İncillerin tercümesi yapılmıştır. 1993 yılı itibarıyla Türkiye’de mevcut, Türkçe Hıristiyanlık propagandası yapan kitapların sayısı 40’tır.” 7 sene içinde bu sayı birkaç misli artmıştır. ODTÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Turan’ın yazısına göre: “... Cumhuriyetin ilk yıllarında, doğrudan Hıristiyanlık propagandası yapmak yasaklanıyor; bunun üzerine, şöyle bir sav geliştiriyorlar: Bütün bu insanları Hıristiyan yapabilirsek iyi olur. Yapamazsak da o kadar önemli değil; en önemlisi bu insanları, Hıristiyanca yaşatmak, Hıristiyan felsefesini, yaşam tarzını, düşünce tarzını benimsetirsek, mesele kalmamıştır.” Nitekim 1990’lı yılların başında bir Amerikan dergisinde Yeni Dünya Düzeni ile ilgili bir yorumda, bu düzende Müslümanlara tanınan hak sadece Müslüman ismi taşısınlar ama doğumlarından ölümlerine kadar Hıristiyan gibi yaşasınlar. Batı’nın nazarında Batı medeniyetinin üstünlüğünü kabul etmeyen her Müslüman fundamentalist, aşırı dinci, kökten dinci ve teröristtir. 1896 yılında sadece İstanbul’da 306 rahip ve 354 rahibe bulunuyordu. Şimdi bu işi devşirdikleri Türklerle yaptırıyorlar. Türkiye dünya çapındaki Hıristiyanlaştırma faaliyetinin ana üssü olarak kullanılmaktadır. Ve AB’yi gücendirmemek için bu faaliyete göz yumulmaktadır. Misyoner teşkilatı aynı zamanda her türlü casusluğu yapmaktadır. Fazilet Partisi Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın açıklamasına göre Adapazarı’ndaki depremzede çadırlarında ikâmet eden 70 kişi (5 Ağustos 2000) Hıristiyan oldu. Ve bu kişiler yerli misyoner olarak yetiştirildi. Misyonerler, çöplüklerde yiyecek arayanlara, fakirlere ulaşarak, Vatikan’ın ve diğer Hıristiyan merkezlerin milyar dolarlık servetleriyle bunlara insani yardım maskesi ile imanlarını satın alarak, ebedi cehenneme sürüklüyorlar. Fakirlere zengin, huzur ve her türlü dünya nimetlerine kavuşmanın “Hıristiyan gibi düşünmekten” geçtiğini telkin ediyorlar. Lozan’a göre Hıristiyan din adamları Hıristiyan mahallelerin dışında ikâmet ve hatta izinsiz seyahat bile edemez. Lozan delinmiştir. Cezayir Yüksek Devlet Konseyi üyelerinden Ali Harun, Almanya ziyaretinde: “Biz Cezayir’de İslami Selamet Partisi’nin şahsında onu maske ederek aslında İslamiyete savaş açtık ve İslamı bertaraf ettik. Cezayir’de ve Kuzey Afrika’da İslami uyanışı nihai olarak sona erdirmek için AB’nin ve Almanya’nın yardımına ihtiyacımız vardır” 19 Aralık 1989 tarihinde AT Dönem Başkanı olmadan önce İtalya Dışişleri Bakanı AB’ye şu çağrıda bulunur: “Başta Cezayir olmak üzere, Kuzey Afrika’da Müslüman gençler hızla İslami ahlaka yöneliyorlar, Batı’yı örnek almıyorlar. Bu ise Avrupa’nın güneyden İslam tarafından kuşatılması demektir. Kuzey Afrika’daki İslâmi uyanışı boğmak için Müslüman gençler eğlence merkezleri, gece kulüpleri ve çeşitli yerlere (alkol, uyuşturucu, fuhuş) kanalize edilmelidir. Ve bu proje için 13 milyar dolara ihtiyaç vardır...” Kazakistan, Azerbaycan’da maaş ve menfaat karşılığı Hıristiyan olanlar yüzbinlere ulaşmıştır. Arnavutluk’ta son birkaç yıl içinde Müslüman ismini bırakıp Hıristiyan ismi alanların sayısı 140 bindir. Misyoner teşkilatının en ileri kademelerinde yer alan Zwemer’in, Kudüs Cebelüs-Zeytun’da toplanan misyonerler kongresinde yaptığı konuşmanın son bölümü şöyledir: “... Hıristiyan hükümetlerin, sizden İslâm ülkelerinde yerine getirmenizi istediği asıl göreviniz, Müslümanların Hıristiyan yapılması değildir. Asıl göreviniz Müslüman nesillerin dinini öğrenmesine mani olmak, onları dinlerinden soğutmak, Allah ve peygamber ile irtibatları olmayan bir varlık haline getirmektir. Böylece yaşantılarında bütün milletleri ayakta tutan ahlâki bağlarını da koparacaksınız. Ve sizler bu çalışmalarınızla İslam ülkelerindeki emperyalist hareketin öncüleri olacaksınız...”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT